Szanowni Rodzice,
przypominamy, że 6 kwietnia rozpoczyna się rekrutacja do klas pierwszych. Wnioski o przyjęcie do szkoły są dostępne na stronie Nabór2020. W wyjątkowych sytuacjach można je pobrać w portierni szkoły w godzinach od 8.00 do 12.00. Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez
kandydata warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym trwa do 27 kwietnia 2020r drogą elektroniczną. Szczegółowe informacje znajdują się na naszej zakładce REKRUTACJA.

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 26 marca 2020 r.dotycząca próbnego egzaminu ósmoklasisty

Pobierz pliki

Zarządzenie Nr 26 2019/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 80 im Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu

z dnia 25 marca 2020 r.

w sprawie organizacji realizacji zadań oświatowych szkoły w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 493) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zarządzam, co następuje:

1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, tj. od 25 marca 2020 roku do 10 kwietnia 2020 roku realizacja zadań szkoły odbywa się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 
2. Informacja o sposobie i trybie realizacji zadań Szkoły Podstawowej nr 80 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
3. Zarządzenie wchodzi w życie 25 marca 2020 roku.


Z poważaniem
Aldona Rożnowska
dyrektor szkoły
Szanowni Rodzice, Nauczyciele, Uczniowie,

na chwilę obecną rodzice i uczniowie (tak wynika z Państwa relacji) nie mają możliwości przesyłania załączników do nauczycieli poprzez moduł Wiadomości.

Po rozpoznaniu sytuacji okazało się, że takiej mozliwości nie mają uczniowie i rodzice.

Na chwilę obecną osobom zainteresowanym serdecznie polecam korzystanie z rozwiązania: moduł Zadania domowe (sprawdzone, działa). Narzędzie to szczegółowo opisano pod adresem:


https://portal.librus.pl/rodzina/artykuly/jak-odsylac-zadania-domowe-w-synergii -- opis dla rodzica, ucznia


https://portal.librus.pl/szkola/artykuly/zadania-domowe-w-synergii-przewodnik -- opis dla nauczyciela

Warunkiem koniecznym do odesłania przez ucznia pliku z zadaniem jest zdefiniowanie tego wymagania podczas zadawania zadania przez nauczyciela.
W razie niepowodzeń prosimy o kontakt.
Szkolni Administratorzy Librus
20.03.2020
Родителям наших иностранных учеников

Из-за распространения коронавируса школьное обучение продолжается дистанционно. Преподаватели в электронном журнале Librus предоставляют детям материалы и задания по различным предметам. Чтобы ученики не понесли никаких потерь из-за обязательного закрытия школы, мы предлагаем ежедневное общение по электронному журналу. Если вы используете приложение Librus, то файли не открываются, вы также не видите информаций. Нужно войти через сайт www.librussynergia / SP80 / Rodzina / ввести логин, затем пароль. Затем запоминаем пароль. Каждый раз нужно входить этим способом. Если кто-то забудет логин, его можно получить у администратора. Пишите мне, я передам информацию. 

Если у вас появятся какие- нибудь трудности, пишите, пожалуйста замдиректору по электронной почте: lidia.matyja.sp80@gmail.com

С уважением
Lidia Matyja
17.03.2020
Szanowni Państwo,

w związku z ogłoszeniem przez Prezesa Rady Ministrów stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce, w trosce o zdrowie Państwa, Uczniów oraz pracowników Szkoły Podstawowej nr 80 w Poznaniu począwszy od dnia 17 marca br. do odwołania prosimy o załatwianie spraw wyłącznie w formie korespondencyjnej lub telefonicznej.
W przypadku korespondencji tradycyjnej prosimy kierować ją na adres: Szkoła Podstawowa nr 80 im. Kornela Makuszyńskiego 60-137 Poznań, ul. Pogodna 84
W przypadku korespondencji elektronicznej prosimy kierować ją na adres: sp80poznan@gmail.com lub poprzez dziennik elektroniczny po zalogowaniu się na komputerze na stronie www.librus.synergia.pl
W wyjątkowych/pilnych sprawach można kontaktować się telefonicznie w dniach 19, 23 i 25 marca 2020 roku w godzinach od 7.30 do 12.00 korzystając z numeru telefonu 61 861 05.24.
W tych dniach pracownicy szkoły pełnią w niej dyżur.
O wszelkich zmianach będziemy informować za pośrednictwem strony internetowej.
Z poważaniem
Aldona Rożnowska
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 80 w Poznaniu
13.03.2020
Szanowni Rodzice, Uczniowie i Nauczyciele,

Zawieszenie zajęć w szkole od 11 marca do 25 marca 2020 roku nie oznacza dni wolnych od nauki. Na zebraniu Rady Pedagogicznej w dniu 11 marca 2020 roku nauczyciele ustalili, że będą przekazywali materiały do własnej pracy w domu poprzez e-dziennik. Wynika to z troski o prawidłową realizację podstawy programowej i przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty.
Wszyscy nauczyciele są gotowi do zdalnej pracy. Środkiem komunikacji jest e-dziennik Librus Synergia.
Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl dostępne są e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.


pozdrawiam wszystkich i życzę zdrowia
z poważaniem
Aldona Rożnowska
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 80
10.03.2020
Szanowni Rodzice, uczniowie
Szkoły Podstawowej nr 80
im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu
ul. Pogodna 84

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 80 w Poznaniu zgodnie z rekomendacją organu prowadzącego Miasta Poznań z dnia 10 marca 2020 roku dotyczącą rozprzestrzeniania się koronawirusa zawiesza zajęcia dydaktyczne i wychowawczo-opiekuńcze w szkole od 11 do 25 marca 2020 roku.

Z poważaniem
Aldona Rożnowska
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 80 w Poznaniu
Drodzy rodzice.
Pomimo szczególnej sytuacji trwa nabór do oddziału przedszkolnego do dnia 24 marca 2020 r. Wnioski proszę składać drogą elektroniczną poprzez stronę Nabór2020, a szczegółowe informacje znajdują się na naszej zakładce REKRUTACJA.
Wnioski o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej: od 6 kwietnia do 27 kwietnia 2020 r. są dostępne na stronie Nabór2020.
W wyjątkowych sytuacjach można pobrać druki w portierni szkoły w godzinach od 8.00 do 12.00.

Sprawozdanie z konkursu kaligrafii

Kolejna edycja Szkolnego Konkursu Kaligrafii dla klas 1-3 już za nami.

Uczestnicy niezwykle starannie przepisywali  zaproponowany dla każdego poziomu tekst.

Wybór mistrzowskiej pracy był niezwykle trudny ponieważ wszystkie dzieci

biorące udział bardzo się starały aby to ich praca byłanajpiękniejsza.

 

 

 

Ostatecznie tytuły:

- Mistrza Kaligrafii w roku szkolnym 2018/2019 zdobyli:

  • na poziomie klasy 1   DMYTRO DENEHA                  z klasy 1a
  • na poziomie klasy 2   DAWID WAWRZYNKIEWICZ   z klasy 2a
  • na poziomie klasy 3   JULIA SIWIAK                           z klasy 3a

 

- Wicemistrza Kaligrafii

  • na poziomie klasy 1   NASTAZJA KOWALSKA           z klasy 1a
  • na poziomie klas   2   SONIA FERENC                       z klasy 2b
  • na poziomie klasy 3   DOMINIKA ŁUKASIK                 z klasy 3a

 

 

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody za udział w konkursie.

Gratulujemy i zachęcamy do pięknego pisania.

 

 

Dorota Pietrzyk

Justyna Żukowska