Galeria portetów mam wykonanych przez uczniów znajduje się w zakładce GALERIA
Poznań, dnia 19 maja 2020 r. 
Szanowni Rodzice,

przekazuję Państwu dokumenty, z którymi należy zapoznać się przed podjęciem decyzji o powrocie dziecka do szkoły na zajęcia opiekuńczo- wychowawcze, w trakcie trwania pandemii COVID-19:

1.PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 80 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W OKRESIE PANDEMII COVID-19
2. OŚWIADCZENIA RODZICÓW
3. ANKIETA

Po zapoznaniu się z treścią dokumentów proszę o przesłanie zwrotne na adres poczty szkoły sp80poznan@gmail.com skanu ankiety i podpisanych oświadczeń (w tytule prosimy wpisać ŚWIETLICA) lub przygotowane dokumenty, w zaklejonej opisanej hasłem ŚWIETLICA kopercie proszę o wrzucenie do skrzynki na korespondencję w przedsionku szkoły.
Prosimy o przesłanie odpowiedzi do 25 maja 2020r
Dyrektor szkoły po weryfikacji ankiet i w porozumieniu z organem prowadzącym przekaże informację (telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem dziennika elektronicznego) o decyzji dotyczącej przyjęcia dziecka na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w szkole w czasie reżimu sanitarnego. 
Jednocześnie informuję, że w przypadku podjęcia przez Państwa decyzji o posłaniu dziecka na zajęcia w szkole w terminie późniejszym niż 1 czerwca, należy o tym fakcie poinformować Dyrektora Szkoły na 3 dni przed planowaną datą powrotu dziecka do placówki. Wraz z tą informacją należy przesłać skany ankiety oraz podpisane oświadczenia (w tytule prosimy wpisać ŚWIETLICA) lub wrzucić do skrzynki na korespondencję w przedsionku szkoły. 

Z poważaniem
Aldona Rożnowska
Dyrektor szkoły

St. Patrick’s Day (Dzień Świętego Patryka) - wtorek 17 marca 2020 roku

Po raz pierwszy będziemy obchodzić w naszej Szkole Dzień Świętego Patryka.

Tego dnia ubieramy się na zielono! Zieleń symbolizuje Irlandię, a św. Patryk jest patronem Irlandii.

 

Program imprezy:

 

1. Konkurs wiedzy o św. Patryku dla klas 4-6 oraz 7-8.

Trzyosobowe drużyny z każdej klasy spotykają się w auli i rozwiązują pisemny quiz z wiedzy o św. Patryku.

Prosimy dokładnie zapoznać się z treścią plakatów o św. Patryku wykonanych przez klasę 5b oraz klasę 7b. Plakaty znajdują się na korytarzu 1 i 2 piętra.

Zwycięskie klasy otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz niespodziankę – w kolorze zielonym!

 

2. Konkurs „Zieloni przebierańcy” dla klas 1-8 na najliczniej przebraną na zielono klasę.

Zwycięska klasa otrzyma niespodziankę – w kolorze zielonym!

 

Począwszy od pierwszej dużej przerwy zapraszamy uczniów do irlandzkiej kawiarenki.

 

Poniżej regulamin konkursu.

Organizatorki:

Maria Bobrowska       Katarzyna Małecka

 

Regulamin konkursu wiedzy o świętym Patryku

 

  • W konkursie biorą udział klasy 4-8 podzielone na dwie kategorie wiekowe: 4-6 oraz 7-8.
  • Z każdej klasy zostaną wybrane trzyosobowe drużyny, które będą rozwiązywać test w auli szkolnej.
  • Konkurs ma formę pisemnego quizu. Należy odpowiedzieć na dziesięć pytań w języku angielskim. Wszystkie niezbędne informacje można znaleźć na plakatach umiejscowionych na korytarzu 1 i 2 piętra.
  • Klasy, które uzyskają najlepszy wynik otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz niespodzianki.
  • Za przebieg konkursu odpowiadają nauczycielki języka angielskiego: Maria Bobrowska oraz Katarzyna Małecka.