Galeria portetów mam wykonanych przez uczniów znajduje się w zakładce GALERIA
Poznań, dnia 19 maja 2020 r. 
Szanowni Rodzice,

przekazuję Państwu dokumenty, z którymi należy zapoznać się przed podjęciem decyzji o powrocie dziecka do szkoły na zajęcia opiekuńczo- wychowawcze, w trakcie trwania pandemii COVID-19:

1.PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 80 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W OKRESIE PANDEMII COVID-19
2. OŚWIADCZENIA RODZICÓW
3. ANKIETA

Po zapoznaniu się z treścią dokumentów proszę o przesłanie zwrotne na adres poczty szkoły sp80poznan@gmail.com skanu ankiety i podpisanych oświadczeń (w tytule prosimy wpisać ŚWIETLICA) lub przygotowane dokumenty, w zaklejonej opisanej hasłem ŚWIETLICA kopercie proszę o wrzucenie do skrzynki na korespondencję w przedsionku szkoły.
Prosimy o przesłanie odpowiedzi do 25 maja 2020r
Dyrektor szkoły po weryfikacji ankiet i w porozumieniu z organem prowadzącym przekaże informację (telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem dziennika elektronicznego) o decyzji dotyczącej przyjęcia dziecka na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w szkole w czasie reżimu sanitarnego. 
Jednocześnie informuję, że w przypadku podjęcia przez Państwa decyzji o posłaniu dziecka na zajęcia w szkole w terminie późniejszym niż 1 czerwca, należy o tym fakcie poinformować Dyrektora Szkoły na 3 dni przed planowaną datą powrotu dziecka do placówki. Wraz z tą informacją należy przesłać skany ankiety oraz podpisane oświadczenia (w tytule prosimy wpisać ŚWIETLICA) lub wrzucić do skrzynki na korespondencję w przedsionku szkoły. 

Z poważaniem
Aldona Rożnowska
Dyrektor szkoły

Statystyki czytelnictwa po I półroczu

W pierwszym półroczu roku szkolnego 2019/2020 uczniowie wypożyczyli 539 książki. Średnia wypożyczeń w szkole wyniosła 2,01 książki na jednego ucznia.

Oto jak wypożyczano na poszczególnych poziomach:

- klasy pierwsze wypożyczyły 70 książek – śr.1,28 (książka na 1 ucznia)

- klasa druga wypożyczyła 51 książek – śr.2,43

- klasy trzecie wypożyczyły 111 książek – śr.3,96

- klasa czwarta wypożyczyła 57 książek – śr.2,38

- klasy piąte wypożyczyły 84 książki – śr.2,21

- klasy szóste wypożyczyły 57 książek – śr.1,14

- klasy siódme wypożyczyły 82 książki – śr.2,93

- klasy ósme wypożyczyły 51 książek – śr.1,19

 

       Najlepsze klasy:

1. klasa 3a – śr. 3,86 (książki na ucznia)

2. klasa 7b – śr. 3,73

3. klasa 3b – śr. 3,56

 

       Najlepsi czytelnicy:

1. Julia Pietz (3b) – 21 wypożyczeń

2. Paulina Dziarska (5b) – 12 wypożyczeń

3. Barbara Książek (2a) – 9 wypożyczeń

 

Stan na 24.01.2020