AKTUALNOŚCI

Statystyki czytelnictwa po I półroczu

W pierwszym półroczu roku szkolnego 2019/2020 uczniowie wypożyczyli 539 książki. Średnia wypożyczeń w szkole wyniosła 2,01 książki na jednego ucznia.

Oto jak wypożyczano na poszczególnych poziomach:

- klasy pierwsze wypożyczyły 70 książek – śr.1,28 (książka na 1 ucznia)

- klasa druga wypożyczyła 51 książek – śr.2,43

- klasy trzecie wypożyczyły 111 książek – śr.3,96

- klasa czwarta wypożyczyła 57 książek – śr.2,38

- klasy piąte wypożyczyły 84 książki – śr.2,21

- klasy szóste wypożyczyły 57 książek – śr.1,14

- klasy siódme wypożyczyły 82 książki – śr.2,93

- klasy ósme wypożyczyły 51 książek – śr.1,19

 

       Najlepsze klasy:

1. klasa 3a – śr. 3,86 (książki na ucznia)

2. klasa 7b – śr. 3,73

3. klasa 3b – śr. 3,56

 

       Najlepsi czytelnicy:

1. Julia Pietz (3b) – 21 wypożyczeń

2. Paulina Dziarska (5b) – 12 wypożyczeń

3. Barbara Książek (2a) – 9 wypożyczeń

 

Stan na 24.01.2020