AKTUALNOŚCI

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu / Всемирный день знаний об аутизме

Dwie dziewczynki wyciągają dwie umalowane na niebiesko ręce. Pośrodku napis " Nie bądź zielony w temacie autyzmu, w kwietniu bądź niebieski"Corocznie, 2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Wiedzy o Autyzmie.
Dzień ustanowiony został przez przedstawicieli państw członkowskich Organizacji Narodów Zjednoczonych 21 stycznia 2008 roku. Jego głównym przesłaniem jest podnoszenie świadomości społeczeństwa o problemach osób zmagających się z tym schorzeniem.

Symbolem solidarności z „autystami” jest kolor niebieski.

A czym jest autyzm? To zaburzenie rozwojowe związane z nieprawidłową pracą mózgu. Osoby dotknięte autyzmem mają problemy z komunikacją, postrzeganiem świata czy prawidłowym rozumieniem relacji społecznych. My, jako społeczeństwo, musimy sobie uświadomić, iż nie jest to ani lepsze, ani gorsze spojrzenie na świat. Jest po prostu inne.

W dniu 2 kwietnia każdy może wyrazić swą solidarność z osobami z autyzmem poprzez:
- oświetlenie domu na niebiesko;
- nałożenie ubrania w kolorze niebieskim;
- dodania niebieskiej żarówki lub puzzla do swego profilu na facebook’u lub strony www.

Bądźmy w tym dniu razem!

Proponuję aby w szkole wszyscy na niebiesko ubrali się już 1 kwietnia.z poważaniem

Aldona Rożnowska

 

 

Ежегодно, 2-ого апреля отмечается Всемирный день знаний об аутизме. Этот день установлен представителями государств- членов ООН 21 январря 2088 года. Его основой посыл- поднять сознание общества о проблемах людей борющихся с этим заболеванием.

Символ солидарности с « аутистами»- синий.

Что такое аутизм? Это нарушение развития’ связанное с неправильной работой мозга.

У аутичных людей есть проблемы с общением, восприятием мира или правильным пониманием общественных отношений. Мы как общество, должны осознать, что это не лучший и не худший взгляд на мир. Это просто другой взгляд.

2-ого апреля каждый может выразить свою солидарность с аутистами:

- освещивая дома в синий цвет

- одеваясь в синюю одежду

- добавляя синюю лампочку или головоломку в свой профиль Facebook или на веб- сайт.

Давайте, будем  вместе в этот день!

Я предлогаю, чтобы мы все вместе 1-ого апреля оделись в синий цвет.

 

С уважением

Альдона Рожновска

Dwie dziewczynki wyciągają dwie umalowane na niebiesko ręce. Pośrodku napis " Nie bądź zielony w temacie autyzmu, w kwietniu bądź niebieski"