Szanowni Rodzice,
przypominamy, że 6 kwietnia rozpoczyna się rekrutacja do klas pierwszych. Wnioski o przyjęcie do szkoły są dostępne na stronie Nabór2020. W wyjątkowych sytuacjach można je pobrać w portierni szkoły w godzinach od 8.00 do 12.00. Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez
kandydata warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym trwa do 27 kwietnia 2020r drogą elektroniczną. Szczegółowe informacje znajdują się na naszej zakładce REKRUTACJA.

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 26 marca 2020 r.dotycząca próbnego egzaminu ósmoklasisty

Pobierz pliki

Zarządzenie Nr 26 2019/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 80 im Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu

z dnia 25 marca 2020 r.

w sprawie organizacji realizacji zadań oświatowych szkoły w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 493) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zarządzam, co następuje:

1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, tj. od 25 marca 2020 roku do 10 kwietnia 2020 roku realizacja zadań szkoły odbywa się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 
2. Informacja o sposobie i trybie realizacji zadań Szkoły Podstawowej nr 80 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
3. Zarządzenie wchodzi w życie 25 marca 2020 roku.


Z poważaniem
Aldona Rożnowska
dyrektor szkoły
Szanowni Rodzice, Nauczyciele, Uczniowie,

na chwilę obecną rodzice i uczniowie (tak wynika z Państwa relacji) nie mają możliwości przesyłania załączników do nauczycieli poprzez moduł Wiadomości.

Po rozpoznaniu sytuacji okazało się, że takiej mozliwości nie mają uczniowie i rodzice.

Na chwilę obecną osobom zainteresowanym serdecznie polecam korzystanie z rozwiązania: moduł Zadania domowe (sprawdzone, działa). Narzędzie to szczegółowo opisano pod adresem:


https://portal.librus.pl/rodzina/artykuly/jak-odsylac-zadania-domowe-w-synergii -- opis dla rodzica, ucznia


https://portal.librus.pl/szkola/artykuly/zadania-domowe-w-synergii-przewodnik -- opis dla nauczyciela

Warunkiem koniecznym do odesłania przez ucznia pliku z zadaniem jest zdefiniowanie tego wymagania podczas zadawania zadania przez nauczyciela.
W razie niepowodzeń prosimy o kontakt.
Szkolni Administratorzy Librus
20.03.2020
Родителям наших иностранных учеников

Из-за распространения коронавируса школьное обучение продолжается дистанционно. Преподаватели в электронном журнале Librus предоставляют детям материалы и задания по различным предметам. Чтобы ученики не понесли никаких потерь из-за обязательного закрытия школы, мы предлагаем ежедневное общение по электронному журналу. Если вы используете приложение Librus, то файли не открываются, вы также не видите информаций. Нужно войти через сайт www.librussynergia / SP80 / Rodzina / ввести логин, затем пароль. Затем запоминаем пароль. Каждый раз нужно входить этим способом. Если кто-то забудет логин, его можно получить у администратора. Пишите мне, я передам информацию. 

Если у вас появятся какие- нибудь трудности, пишите, пожалуйста замдиректору по электронной почте: lidia.matyja.sp80@gmail.com

С уважением
Lidia Matyja
17.03.2020
Szanowni Państwo,

w związku z ogłoszeniem przez Prezesa Rady Ministrów stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce, w trosce o zdrowie Państwa, Uczniów oraz pracowników Szkoły Podstawowej nr 80 w Poznaniu począwszy od dnia 17 marca br. do odwołania prosimy o załatwianie spraw wyłącznie w formie korespondencyjnej lub telefonicznej.
W przypadku korespondencji tradycyjnej prosimy kierować ją na adres: Szkoła Podstawowa nr 80 im. Kornela Makuszyńskiego 60-137 Poznań, ul. Pogodna 84
W przypadku korespondencji elektronicznej prosimy kierować ją na adres: sp80poznan@gmail.com lub poprzez dziennik elektroniczny po zalogowaniu się na komputerze na stronie www.librus.synergia.pl
W wyjątkowych/pilnych sprawach można kontaktować się telefonicznie w dniach 19, 23 i 25 marca 2020 roku w godzinach od 7.30 do 12.00 korzystając z numeru telefonu 61 861 05.24.
W tych dniach pracownicy szkoły pełnią w niej dyżur.
O wszelkich zmianach będziemy informować za pośrednictwem strony internetowej.
Z poważaniem
Aldona Rożnowska
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 80 w Poznaniu
13.03.2020
Szanowni Rodzice, Uczniowie i Nauczyciele,

Zawieszenie zajęć w szkole od 11 marca do 25 marca 2020 roku nie oznacza dni wolnych od nauki. Na zebraniu Rady Pedagogicznej w dniu 11 marca 2020 roku nauczyciele ustalili, że będą przekazywali materiały do własnej pracy w domu poprzez e-dziennik. Wynika to z troski o prawidłową realizację podstawy programowej i przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty.
Wszyscy nauczyciele są gotowi do zdalnej pracy. Środkiem komunikacji jest e-dziennik Librus Synergia.
Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl dostępne są e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.


pozdrawiam wszystkich i życzę zdrowia
z poważaniem
Aldona Rożnowska
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 80
10.03.2020
Szanowni Rodzice, uczniowie
Szkoły Podstawowej nr 80
im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu
ul. Pogodna 84

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 80 w Poznaniu zgodnie z rekomendacją organu prowadzącego Miasta Poznań z dnia 10 marca 2020 roku dotyczącą rozprzestrzeniania się koronawirusa zawiesza zajęcia dydaktyczne i wychowawczo-opiekuńcze w szkole od 11 do 25 marca 2020 roku.

Z poważaniem
Aldona Rożnowska
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 80 w Poznaniu
Drodzy rodzice.
Pomimo szczególnej sytuacji trwa nabór do oddziału przedszkolnego do dnia 24 marca 2020 r. Wnioski proszę składać drogą elektroniczną poprzez stronę Nabór2020, a szczegółowe informacje znajdują się na naszej zakładce REKRUTACJA.
Wnioski o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej: od 6 kwietnia do 27 kwietnia 2020 r. są dostępne na stronie Nabór2020.
W wyjątkowych sytuacjach można pobrać druki w portierni szkoły w godzinach od 8.00 do 12.00.

Świetlica klas 2 i 4 - podsumowanie

Pierwsze cztery miesiące naszych wspólnych spotkań w świetlicy minęły nam bardzo szybko. Poznaliśmy nowe koleżanki i kolegów, których ciepło przyjęliśmy do grupy. Oprócz stałego rytmu dnia gdzie jest czas na wypoczynek, zabawę i naukę wprowadziliśmy kilka nowości, które cieszyły się dużym zainteresowaniem. Każda środa mijała nam pod hasłem: „Łamigłówek i quizów”. Uczniowie w kilkuosobowych grupach rozwiązywali krzyżówki, rebusy, kalambury. Każdy mógł się wykazać wiedzą z różnych dziedzin życia. Naszymi „Asami” okazały się takie osoby jak: Justynka, Szymon czy Kacper z klasy 2a.
   Po czwartkowych zmaganiach na basenie nadchodził czas wyczekiwanych eksperymentów. Przy wykorzystaniu cukierków i ciepłej wody tworzyliśmy tęczę; za pomocą pianki do golenia, wody i barwników spożywczych tworzyliśmy kolorową deszczową chmurę; olej roślinny  w połączeniu z wodą i tabletką musującą pozwolił nam wytworzyć lawę; zaś mąka ziemniaczana posłużyła do utworzenia cieczy nienewtonowskiej.
   Bardzo często korzystaliśmy z zasobów scenariuszy przygotowanych przez Uniwersytet Dzieci. Dzięki ciekawym filmom, artykułom, zadaniom uczniowie uczyli się zasad działania w zespole, dowiedzieli się czym jest wolontariat i w jaki sposób możemy pomagać innym, zaznajomili się z tematem ekologii.
   Długo oczekiwany czas Świąt Bożego Narodzenia był okresem przygotowywania kartek świątecznych z życzeniami dla osób niepełnosprawnych, ozdób choinkowych, listów do Świętego Mikołaja. Stary Rok zakończyliśmy wspólną Wigilią, świątecznym opłatkiem, kolędami i pięknym prezentem w postaci dwóch dużych kartonów klocków, z których dzieci od razu zbudowały ciekawe konstrukcje.
   W Nowy Rok 2020 wkroczyliśmy pełni sił, nowych pomysłów z uśmiechem na ustach, być może jeszcze wszystkich zaskoczymy ciekawym … Niech to pozostanie tajemnicą.
Wszystkiego co najpiękniejsze!


Anna Szymczak