SZKOŁA
UCZEŃ
RODZICE
Drodzy Rodzice,

            W związku z wydarzeniami mającymi miejsce w warszawskim Wawrze, chcielibyśmy Państwa uspokoić.  W naszej szkole pod czujnym okiem wychowawców, każde najmniejsze wydarzenie świadczące o konflikcie między uczniami zostaje konsultowane zarówno psychologiem, pedagogiem jak i psychopedagogiem. Wszelkie nieprawidłowości staramy się rozwiązywać na bieżąco. Przede wszystkim rozmawiać, organizować warsztaty, prowadzić mediacje między skonfliktowanymi uczniami i czuwać.
          Jednakże zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc. Prosimy zgłaszać nam wszelkie obawy, nieprawidłowości i podejrzenia w związku z zachowaniem Państwa dzieci, czy też kolegów, koleżanek, które        z Państwa dziećmi dzielą wspólny czas szkolny. W przypadku naszych Dzieci nadgorliwość jest jak najbardziej wskazana i nie ma błahych problemów. Nawet jeśli wg. Państwa nie są warte uwagi, zawsze należy się upewnić    i konsultować z kadrą szkolnej pomocy psychologiczno- pedagogicznej i wychowawcami. Z pewnością przyczyni się to, do większej skuteczności naszych działań.

Kadra SP 80

W zakładce Dokumenty/Bezpieczna Szkoła do pobrania zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów.VIII FESTYN RODZINNY 25.05.2019
Więcej zdjęć na naszym profilu Facebook. Zobacz tutaj.

SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI DLA KLAS I-III

 

Regulamin Szkolnego Konkursu Recytatorskiego dla uczniów klas I-III

rok szkolny 2016/2017

 

 

Cele konkursu:

  • rozwijanie zdolności recytatorskich,
  •  zainteresowanie uczniów poezją,
  • zachęcanie do występów na scenie,
  •  prezentacja umiejętności uczniów,
  •  uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

 

Zasady uczestnictwa:

  • konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III,
  • każda klasa typuje po dwóch uczniów wyłonionych podczas eliminacji klasowych,
  • konkurs będzie miał formę prezentacji dowolnego utworu poetyckiego o tematyce dziecięcej

 

Organizacja konkursu:

  • I etap : eliminacje klasowe – nauczyciel uczący typuje 2 uczestników konkursu
  • II etap: eliminacje szkolne, które pozwolą wyłonić  3 finalistów ( jeden uczeń z każdego poziomu)– reprezentantów szkoły do III etapu- Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego w SP 7 (14 marca 2017 r.      o godz.12.00)

 

II etapszkolny odbędzie się 8 marca 2017r. w auli naszej szkoły na 2 i 3 lekcji                  

(8.50- 10.35)

 

Laureaci I, II, III miejsca otrzymają upominki oraz dyplomy.
Pozostałym uczestnikom konkursu zostaną wręczone dyplomy- podziękowania.

 

 

                                                                                   Organizatorzy konkursu:

                                                                                        Dorota Pietrzyk

                                                                                      Justyna Żukowska