Galeria portetów mam wykonanych przez uczniów znajduje się w zakładce GALERIA
Poznań, dnia 19 maja 2020 r. 
Szanowni Rodzice,

przekazuję Państwu dokumenty, z którymi należy zapoznać się przed podjęciem decyzji o powrocie dziecka do szkoły na zajęcia opiekuńczo- wychowawcze, w trakcie trwania pandemii COVID-19:

1.PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 80 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W OKRESIE PANDEMII COVID-19
2. OŚWIADCZENIA RODZICÓW
3. ANKIETA

Po zapoznaniu się z treścią dokumentów proszę o przesłanie zwrotne na adres poczty szkoły sp80poznan@gmail.com skanu ankiety i podpisanych oświadczeń (w tytule prosimy wpisać ŚWIETLICA) lub przygotowane dokumenty, w zaklejonej opisanej hasłem ŚWIETLICA kopercie proszę o wrzucenie do skrzynki na korespondencję w przedsionku szkoły.
Prosimy o przesłanie odpowiedzi do 25 maja 2020r
Dyrektor szkoły po weryfikacji ankiet i w porozumieniu z organem prowadzącym przekaże informację (telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem dziennika elektronicznego) o decyzji dotyczącej przyjęcia dziecka na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w szkole w czasie reżimu sanitarnego. 
Jednocześnie informuję, że w przypadku podjęcia przez Państwa decyzji o posłaniu dziecka na zajęcia w szkole w terminie późniejszym niż 1 czerwca, należy o tym fakcie poinformować Dyrektora Szkoły na 3 dni przed planowaną datą powrotu dziecka do placówki. Wraz z tą informacją należy przesłać skany ankiety oraz podpisane oświadczenia (w tytule prosimy wpisać ŚWIETLICA) lub wrzucić do skrzynki na korespondencję w przedsionku szkoły. 

Z poważaniem
Aldona Rożnowska
Dyrektor szkoły

SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI DLA KLAS I-III

 

Regulamin Szkolnego Konkursu Recytatorskiego dla uczniów klas I-III

rok szkolny 2016/2017

 

 

Cele konkursu:

  • rozwijanie zdolności recytatorskich,
  •  zainteresowanie uczniów poezją,
  • zachęcanie do występów na scenie,
  •  prezentacja umiejętności uczniów,
  •  uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

 

Zasady uczestnictwa:

  • konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III,
  • każda klasa typuje po dwóch uczniów wyłonionych podczas eliminacji klasowych,
  • konkurs będzie miał formę prezentacji dowolnego utworu poetyckiego o tematyce dziecięcej

 

Organizacja konkursu:

  • I etap : eliminacje klasowe – nauczyciel uczący typuje 2 uczestników konkursu
  • II etap: eliminacje szkolne, które pozwolą wyłonić  3 finalistów ( jeden uczeń z każdego poziomu)– reprezentantów szkoły do III etapu- Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego w SP 7 (14 marca 2017 r.      o godz.12.00)

 

II etapszkolny odbędzie się 8 marca 2017r. w auli naszej szkoły na 2 i 3 lekcji                  

(8.50- 10.35)

 

Laureaci I, II, III miejsca otrzymają upominki oraz dyplomy.
Pozostałym uczestnikom konkursu zostaną wręczone dyplomy- podziękowania.

 

 

                                                                                   Organizatorzy konkursu:

                                                                                        Dorota Pietrzyk

                                                                                      Justyna Żukowska