Galeria portetów mam wykonanych przez uczniów znajduje się w zakładce GALERIA
Poznań, dnia 19 maja 2020 r. 
Szanowni Rodzice,

przekazuję Państwu dokumenty, z którymi należy zapoznać się przed podjęciem decyzji o powrocie dziecka do szkoły na zajęcia opiekuńczo- wychowawcze, w trakcie trwania pandemii COVID-19:

1.PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 80 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W OKRESIE PANDEMII COVID-19
2. OŚWIADCZENIA RODZICÓW
3. ANKIETA

Po zapoznaniu się z treścią dokumentów proszę o przesłanie zwrotne na adres poczty szkoły sp80poznan@gmail.com skanu ankiety i podpisanych oświadczeń (w tytule prosimy wpisać ŚWIETLICA) lub przygotowane dokumenty, w zaklejonej opisanej hasłem ŚWIETLICA kopercie proszę o wrzucenie do skrzynki na korespondencję w przedsionku szkoły.
Prosimy o przesłanie odpowiedzi do 25 maja 2020r
Dyrektor szkoły po weryfikacji ankiet i w porozumieniu z organem prowadzącym przekaże informację (telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem dziennika elektronicznego) o decyzji dotyczącej przyjęcia dziecka na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w szkole w czasie reżimu sanitarnego. 
Jednocześnie informuję, że w przypadku podjęcia przez Państwa decyzji o posłaniu dziecka na zajęcia w szkole w terminie późniejszym niż 1 czerwca, należy o tym fakcie poinformować Dyrektora Szkoły na 3 dni przed planowaną datą powrotu dziecka do placówki. Wraz z tą informacją należy przesłać skany ankiety oraz podpisane oświadczenia (w tytule prosimy wpisać ŚWIETLICA) lub wrzucić do skrzynki na korespondencję w przedsionku szkoły. 

Z poważaniem
Aldona Rożnowska
Dyrektor szkoły

SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI DLA KLAS I-III

8 marca w naszej szkole odbył się

SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI DLA KLAS I-III

 

 

 

 

Uczniowie wykazując się wielką odwagą

oraz umiejętnością pięknej recytacji

wspaniale zaprezentowali wiersze

m.in. J. Tuwima, J. Brzechwy, A. Frączek, Cz. Janczarskiego.

Wszyscy uczestnicy nagrodzeni zostali gromkimi brawami

oraz otrzymali upominki i dyplomy.

Spośród nich wyłonieni zostali zwycięzcy,

którzy reprezentować będą naszą szkołę

w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim 14 marca 2017 roku,

a są to:

 

Antoni Kruk z klasy 3a

Łucja Golka z klasy 2b

Michał Tomczak z klasy 3b

 

 

 

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy.

 

Organizatorzy:

Dorota Pietrzyk

Justyna Żukowska

 Zapraszamy do obejrzenia zdjęć