AKTUALNOŚCI

Szkolny Konkurs Recytatorski dla klas I-III

SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI DLA KLAS I-III

 

Regulamin Szkolnego Konkursu Recytatorskiego dla uczniów klas I-III

rok szkolny 2022/2023

 

 

Cele konkursu:

  • rozwijanie zdolności recytatorskich,
  •  zainteresowanie uczniów poezją,
  • zachęcanie do występów na scenie,
  •  prezentacja umiejętności uczniów,
  •  uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

 

Zasady uczestnictwa:

  • konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III,
  • każda klasa typuje po dwóch uczniów wyłonionych podczas eliminacji klasowych,
  • konkurs będzie miał formę prezentacji dowolnego wiersza o tematyce dziecięcej

 

Organizacja konkursu:

  • I etap klasowy – nauczyciel uczący typuje 2 uczestników konkursu

i podaje ich nazwiska organizatorom do 10 marca 2023.

  • II etap szkolny – w którym przyznane będą miejsca I, II i III na każdym poziomie klasowym.

Etap szkolny odbędzie się 13 marca 2023 r. w auli naszej szkoły na trzeciej lekcji   (9:50 – 10:35)

 

Laureaci I, II, III miejsca otrzymają upominki oraz dyplomy.
Pozostałym uczestnikom konkursu zostaną wręczone dyplomy- podziękowania.

 

 

                                                                                   Organizatorzy konkursu:

                                                                                      

Zuzanna Ciesielska

Justyna Czapara