AKTUALNOŚCI

Uroczystość pasowania na ucznia

Ślubowanie to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu każdego ucznia, dlatego ta coroczna uroczystość ma w naszej szkole podniosły charakter.

Pierwszoklasiści ubrani w galowe stroje niecierpliwie oczekiwali na najważniejszy moment uroczystości- pasowanie na ucznia. Najpierw jednak musieli wykazać się znajomością praw i obowiązków uczniowskich, bezpieczną drogą do szkoły, radością uczenia się i poznawania świata, aktywnie uczestnicząc w programie artystycznym przygotowanym przez klasę 2A pod kierunkiem pani Marii Gmerek-Ochockiej. Rodzice nagradzali wszystkie występy gromkimi brawami,

Aktu pasowania-wielkim zielonym ołówkiem- dokonała pani dyrektor Aldona Rożnowska wspólnie z panią wicedyrektor Lidią Matyją.

Następnie uczniowie klas pierwszych w obecności sztandaru szkoły  ślubowali kochać Ojczyznę, być dobrymi uczniami , swym zachowaniem i nauką sprawiać radość swoim rodzicom i nauczycielom.

Tradycyjnie najmilszą chwilą były życzenia i niespodzianki od starszych kolegów i koleżanek z Samorządu Szkolnego. Uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem przygotowanym w klasach przez rodziców.

 

Życzymy wszystkim pierwszoklasistom, by każdy dzień w naszej szkole dostarczał wspaniałych przygód z nauką, by szkoła była miejscem gdzie będą chętnie przebywać, znajdą nowe przyjaźnie, rozwiną swoje zdolności i zainteresowania.

 

 

 

 Maria Gmerek- Ochocka

 

WIĘCEJ ZDJĘĆ W GALERII 2019-2020 - TUTAJ>>>>