Galeria portetów mam wykonanych przez uczniów znajduje się w zakładce GALERIA
Poznań, dnia 19 maja 2020 r. 
Szanowni Rodzice,

przekazuję Państwu dokumenty, z którymi należy zapoznać się przed podjęciem decyzji o powrocie dziecka do szkoły na zajęcia opiekuńczo- wychowawcze, w trakcie trwania pandemii COVID-19:

1.PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 80 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W OKRESIE PANDEMII COVID-19
2. OŚWIADCZENIA RODZICÓW
3. ANKIETA

Po zapoznaniu się z treścią dokumentów proszę o przesłanie zwrotne na adres poczty szkoły sp80poznan@gmail.com skanu ankiety i podpisanych oświadczeń (w tytule prosimy wpisać ŚWIETLICA) lub przygotowane dokumenty, w zaklejonej opisanej hasłem ŚWIETLICA kopercie proszę o wrzucenie do skrzynki na korespondencję w przedsionku szkoły.
Prosimy o przesłanie odpowiedzi do 25 maja 2020r
Dyrektor szkoły po weryfikacji ankiet i w porozumieniu z organem prowadzącym przekaże informację (telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem dziennika elektronicznego) o decyzji dotyczącej przyjęcia dziecka na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w szkole w czasie reżimu sanitarnego. 
Jednocześnie informuję, że w przypadku podjęcia przez Państwa decyzji o posłaniu dziecka na zajęcia w szkole w terminie późniejszym niż 1 czerwca, należy o tym fakcie poinformować Dyrektora Szkoły na 3 dni przed planowaną datą powrotu dziecka do placówki. Wraz z tą informacją należy przesłać skany ankiety oraz podpisane oświadczenia (w tytule prosimy wpisać ŚWIETLICA) lub wrzucić do skrzynki na korespondencję w przedsionku szkoły. 

Z poważaniem
Aldona Rożnowska
Dyrektor szkoły

VIII Festyn Rodzinny

Za nami VIII Festyn rodzinny, który odbył się 25.05  w naszej szkole.Pogoda dopisała, a także wysoka frekwencja przybyłych widzów. Przy zaangażowaniu  Pana Dominika Nowaka z klubu Raszyn, rady rodziców oraz całej społeczności naszej szkoły udało się zorganizować ciekawą imprezę.

Na scenie pojawili się członkowie Grupy Szopena, którzy rozpoczęli część artystyczną. Dzieci z klas 1-3 wystąpiły ze swoim programem oraz  starsi uczniowie uczęszczający do studio wokalnego działającego przy  Klubie Raszyn. Swoje możliwości zaprezentowali również: zespół baletowy “Tancereczka”, aktorzy pantomimy, grupa gimnastyczna dziewcząt z SP 80, zespół  folklorystyczny Cepelia, grupa taneczna On Point, Studio dance Sogdiana, zespół taneczny pań z Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Umiejętności swoich podopiecznych zaprezentowała szkoła tańca Hajdasz oraz  karatecy z klubu Orzeł. Uczniowie  kl.2a wraz z rodzicami wzięli udział w krótkim konkursie dotyczącym znajomości gwary poznańskiej. W międzyczasie spośród zakupionych losów rozlosowano nagrody, które zasponsorowała rada rodziców, klub Raszyn, radny T. Stachowiak oraz inni. W wyniku różnych działań podczas imprezy uzyskaliśmy 4721,39 zł na zakup pomocy dydaktycznych i wsparcie działań szkoły. W tym względzie rewelacyjne wyniki osiągnęła Księgarenka, sprzedaż losów, stoiska z drobną gastronomią przygotowane przez klasy: 6b, 5c, 6a,i7b, sprzedaż zupy pomidorowej zasponsorowanej przez firmę cateringową Pyszoty, sprzedaż ciasta upieczonego przez rodziców, odpłatna przejażdżka kucykiem , Scond hand, stoisko z używanymi zabawkami prowadzone przez klasy 2b i 3a.

Imprezie towarzyszyło wiele innych atrakcji: rozgrywki szachowe, prezentacja Banku PKO z możliwością udziału w konkursach( m.in. zabawy z origami), prezentacja zajęć plastycznych “Cztery kropki”, punkt mediacyjny rówieśniczy i dla rodziców, pokaz robotów edukacyjnych, stoisko z grami planszowymi, piłkarzyki, wóz strażacki, kartonowa piramida, zawody sportowe, pokaz aerobiku, malowanie na prześcieradle, malowanie twarzy, zajęcia z harcerzami, rozgrywki ping- pongowe, strzelanie z wiatrówek.

Imprezę uważamy za udaną i już dziś zapraszam wszystkich za rok.

 

Lidia Matyja

Zdjęcia dosępne w zakładce Galeria 2018/2019 oraz na naszym profilu facebookowym.