AKTUALNOŚCI

Warsztaty: Trening umiejętności społecznych

W ramach rozwijania kompetencji społecznych i emocjonalnych prowadzimy w szkole działania z zakresu profilaktyki zachowań przemocowych. Aktualnie jesteśmy w trakcie realizacji zajęć warsztatowych pt. Trening umiejętności społecznych: rola wsparcia i integracji w grupie oraz jak skuteczne radzić sobie z agresją i przemocą w szkole.

Podczas zajęć uczniowie dowiadują się jak przeciwdziałać przemocy w środowisku rówieśniczym oraz jak reagować i gdzie szukać pomocy. Zastosowane metody aktywizują uczniów do działania i skłaniają do samodzielnych refleksji.
Warsztaty są kolejną inicjatywą w szkole dzięki, której uczniowie klas 5-8 uczą się oceniać różne sytuacje w kategorii akceptowalnych i nieakceptowalnych. Mają szanse przeanalizować konkretne przykłady pod kątem możliwych sposobów reagowania w sytuacjach  przemocowych. W ten sposób wzmacniają swoje kompetencje jako świadomego uczestnika relacji międzyludzkich.
Wszystkim dotychczasowym uczestnikom warsztatów serdecznie dziękujemy za zaangażowanie. Doceniamy Wasz wkład w budowanie szkoły bez przemocy. Kolejnych uczestników zapraszamy i gwarantujemy, że wspólnie spędzony czas nie będzie stracony:)
Eliza Kwiatkowska
Justyna Wardęcka
Uczniowie biorący udział w warsztatach - kolaż