Żyj tak, aby każdy kolejny dzień
był pełen przygód i wyjątkowy.
Wypełnij każdą mijającą chwilę tak,
aby we wspomnieniach dawała Ci dużo radości.
Czerp energię ze słońca,
kapiącego deszczu i uśmiechu innych.
Szukaj w sobie siły,
entuzjazmu i radości.
Pozostań dzieckiem i ciesz się dzieciństwem.

Wszystkiego najlepszego
życzą pracownicy
Szkoły Podstawowej nr 80
im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu
Szanowni Rodzice,

wyraziliście Państwo wolę przysłania dzieci na konsultacje z nauczycielami na terenie szkoły. Proszę o wypełnienie ankiety i przesłanie jej skanu oraz podpisanych oświadczeń na pocztę internetową szkoły sp80poznan@gmail.com (w tytule proszę napisać „Konsultacje”) lub wrzucenie dokumentów do przygotowanej skrzynki na korespondencję z napisem KONSULTACJE w przedsionku szkoły do czwartku 28 maja 2020 roku. 
Dyrektor szkoły po weryfikacji ankiet i w porozumieniu z organem prowadzącym przekaże informację (telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem dziennika elektronicznego) o decyzji dotyczącej przyjęcia dziecka na konsultacje w szkole w czasie reżimu sanitarnego.
W piątek 29 maja 2020 roku zostanie przesłany harmonogram konsultacji.
Uczniowie korzystający z konsultacji na terenie szkoły biorą także udział w zdalnym kształceniu na odległość.
Jednocześnie informuję, że w przypadku podjęcia przez Państwa decyzji o posłaniu dziecka na konsultacje w szkole w terminie późniejszym niż 1 czerwca, należy o tym fakcie poinformować Dyrektora Szkoły , co najmniej jeden dzień przed planowaną datą konsultacji. Wraz z tą informacją należy przesłać skany ankiety oraz podpisane oświadczenia (w tytule prosimy wpisać Konsultacje) lub wrzucić do skrzynki na korespondencję w przedsionku szkoły. 

z poważaniem
Aldona Rożnowska
Dyrektor szkoły
Poznań, dnia 19 maja 2020 r. 
Szanowni Rodzice,

przekazuję Państwu dokumenty, z którymi należy zapoznać się przed podjęciem decyzji o powrocie dziecka do szkoły na zajęcia opiekuńczo- wychowawcze, w trakcie trwania pandemii COVID-19:

1.PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 80 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W OKRESIE PANDEMII COVID-19
2. OŚWIADCZENIA RODZICÓW
3. ANKIETA

Po zapoznaniu się z treścią dokumentów proszę o przesłanie zwrotne na adres poczty szkoły sp80poznan@gmail.com skanu ankiety i podpisanych oświadczeń (w tytule prosimy wpisać ŚWIETLICA) lub przygotowane dokumenty, w zaklejonej opisanej hasłem ŚWIETLICA kopercie proszę o wrzucenie do skrzynki na korespondencję w przedsionku szkoły.
Prosimy o przesłanie odpowiedzi do 25 maja 2020r
Dyrektor szkoły po weryfikacji ankiet i w porozumieniu z organem prowadzącym przekaże informację (telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem dziennika elektronicznego) o decyzji dotyczącej przyjęcia dziecka na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w szkole w czasie reżimu sanitarnego. 
Jednocześnie informuję, że w przypadku podjęcia przez Państwa decyzji o posłaniu dziecka na zajęcia w szkole w terminie późniejszym niż 1 czerwca, należy o tym fakcie poinformować Dyrektora Szkoły na 3 dni przed planowaną datą powrotu dziecka do placówki. Wraz z tą informacją należy przesłać skany ankiety oraz podpisane oświadczenia (w tytule prosimy wpisać ŚWIETLICA) lub wrzucić do skrzynki na korespondencję w przedsionku szkoły. 

Z poważaniem
Aldona Rożnowska
Dyrektor szkoły

Warsztaty z doradztwa zawodowego w Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych

5 grudnia 2019 roku uczniowie klas ósmych w ramach doradztwa zawodowego udali się do Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława Chrobrego, gdzie wzięli udział w specjalnie dla nich przygotowanych warsztatach.

Uczestniczyli tam w wykładzie z zakresu doradztwa zawodowego dotyczącego możliwości i form kształcenia po ukończeniu szkoły podstawowej; prezentacji szerokiej oferty kształcenia zawodowego w Technikum Budowlano-Drzewnym i Branżowej Szkole I stopnia oraz w prezentacji warsztatów szkolnych przy ul. Świerkowej.

W trakcie tego – bardzo dobrze zorganizowanego przez ZSBD przedsięwzięcia – uczniowie naszej szkoły mogli z bliska przyjrzeć się, jak wygląda nauka w szkole przygotowującej do konkretnego zawodu. Interesującym przeżyciem był już sam „spacer” po klasach, w których odbywały się lekcje z przedmiotów zawodowych. Nauczyciele poszczególnych specjalizacji prezentowali wówczas naszym uczniom specyfikę danych zajęć oraz w ciekawy sposób argumentowali dlaczego właśnie tutaj warto podjąć dalszą naukę. Jeszcze większą atrakcją dla niektórych uczniów były odwiedziny warsztatów szkolnych. Tam, kto tylko miał ochotę, mógł sam poćwiczyć swoje predyspozycje chociażby w praktykach stolarskich przy obróbce drewna piłą ręczną, frezarką, czy strugiem.

Nasza wyprawa z pewnością mogła być inspirująca dla uczniów i pozwoliła na chwilę zbliżyć się do takiej szkolnej codzienności, która przygotowuje do konkretnego zawodu.

 

 

Łukasz Kucharski