Galeria portetów mam wykonanych przez uczniów znajduje się w zakładce GALERIA
Poznań, dnia 19 maja 2020 r. 
Szanowni Rodzice,

przekazuję Państwu dokumenty, z którymi należy zapoznać się przed podjęciem decyzji o powrocie dziecka do szkoły na zajęcia opiekuńczo- wychowawcze, w trakcie trwania pandemii COVID-19:

1.PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 80 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W OKRESIE PANDEMII COVID-19
2. OŚWIADCZENIA RODZICÓW
3. ANKIETA

Po zapoznaniu się z treścią dokumentów proszę o przesłanie zwrotne na adres poczty szkoły sp80poznan@gmail.com skanu ankiety i podpisanych oświadczeń (w tytule prosimy wpisać ŚWIETLICA) lub przygotowane dokumenty, w zaklejonej opisanej hasłem ŚWIETLICA kopercie proszę o wrzucenie do skrzynki na korespondencję w przedsionku szkoły.
Prosimy o przesłanie odpowiedzi do 25 maja 2020r
Dyrektor szkoły po weryfikacji ankiet i w porozumieniu z organem prowadzącym przekaże informację (telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem dziennika elektronicznego) o decyzji dotyczącej przyjęcia dziecka na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w szkole w czasie reżimu sanitarnego. 
Jednocześnie informuję, że w przypadku podjęcia przez Państwa decyzji o posłaniu dziecka na zajęcia w szkole w terminie późniejszym niż 1 czerwca, należy o tym fakcie poinformować Dyrektora Szkoły na 3 dni przed planowaną datą powrotu dziecka do placówki. Wraz z tą informacją należy przesłać skany ankiety oraz podpisane oświadczenia (w tytule prosimy wpisać ŚWIETLICA) lub wrzucić do skrzynki na korespondencję w przedsionku szkoły. 

Z poważaniem
Aldona Rożnowska
Dyrektor szkoły

Wielkopostne rekolekcje szkolne

W dniach 11-13 marca odbyły się wielkopostne rekolekcje szkolne. W kościele, dzięki rekolekcjoniście ks. Damianowi Dudkowiakowi, odkrywaliśmy prawdy związane z Bożą miłością, grzechem oraz działaniem Ducha Świętego. Zwieńczeniem rekolekcji była Msza Święta.

W szkole uczniowie klas 1-3 poprzez opowiadania i prace plastyczne zastanawiali się, jak pomagać innym (np. zakładając „Towarzystwo Niewidzialnej Ręki”), jak odrzucać grzech i świętować z najbliższymi.

Z kolei uczniowie klas czwartych i piątych wzięli udział w konkursie „Mistrz wiedzy religijnej SP 80”. W poniedziałek klasy przygotowały wielkoformatowe dyplomy. Kolejnego dnia odbyły się eliminacje klasowe, które wyłoniły finalistów. W środę odbył się finał z wykorzystaniem środków multimedialnych. Zwycięzcą został Paweł Mikołajczak z klasy 5b.

Natomiast uczniowie klas 6-8 pierwszego dnia zajmowali się duchowymi prawami tworząc plakat, drugiego dnia jak walczyć z grzechem zakładając zbroję duchową. Uczniowie z dostępnych materiałów stworzyli pełną zbroję Bożą.Trzecidzień był poświęcony dostrzeganiu znaków Ducha Świętego.

Ufamy, że czas rekolekcji był czasem przemiany i przyniesie owoce w życiu naszych uczniów.

Katarzyna Maciejewska

dk. Szymon Jakób

Jacek Wasielewski