AKTUALNOŚCI

Wojewódzki Konkurs Biologiczny oraz Wojewódzki Konkurs Geograficzny

23 października 2019 roku odbył się etap szkolny Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego, a 10 dni później Wojewódzki Konkurs Geograficzny dla uczniów szkół podstawowych. Przystąpiło do niego odpowiednio 3 i 10 uczniów z klas siódmych i ósmych. Testy nie były łatwe- zagadnienia wykraczały poza podstawę programową  w/w przedmiotów.

Do etapu rejonowego zakwalifikował się uczeń, który zdobył co najmniej 40 punktów na 50 możliwych.

Najbliżej tego wyniku (geografia) był uczeń klasy 8b- Szymon Cebulski, którego wynik okazał się nieznacznie niższy.

 

                                                      

Joanna Biegańska