AKTUALNOŚCI

Wolontariuszki ze Szkolnego Klubu Wolontariatu podbiły serca dzieci ze świetlicy!

Wolontariuszki z klas VIII a i VIII b zaangażowały się w pracę na rzecz uczniów klasy trzeciej uczęszczających do świetlicy. Wspólne zaplanowanie zadań pozwoliło na uwzględnienie różnorodnych potrzeb i zainteresowań wszystkich uczestników zajęć i stworzenie projektu „Pomagam, pomagamy!”. W ramach prowadzonych działań starsze koleżanki razem z młodszymi dzielili się swoimi pasjami, zainteresowaniami i talentami (wokalnymi, plastycznymi, tanecznymi, sportowymi – karate, piłka ręczna). Prowadzili wspólne zabawy umożliwiające lepsze poznanie się, integrujące grupę (np. zabawy z chustą animacyjną), wykonywali zadania w grupach rozwiązując problemy (sesja plakatowa na temat wiosny), tworzyli atmosferę beztroskiej zabawy (malowanie twarzy), promując wzajemną życzliwość, wartości takie jak: współpraca, równość, tolerancja, wolność, poszanowanie godności drugiego człowieka.

Trudno było się rozstawać, gdy wspólne zajęcia dobiegły końca…

 

Ewa Nowak