Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych - wrzesień 2021

Bus-Tramwaj-Kolej - informacja dot. wzajemnego honorowania części biletów przez ZTM w Poznaniu oraz operatorów kolejowych POLREGIO i Koleje Wielkopolskie ZOBACZ TUTAJ


„Odszedłeś cicho, bez słów pożegnania.
Tak jakbyś nie chciał swym odejściem smucić…
tak jakbyś wierzył w godzinę rozstania,
że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić.”
Ks. Jan Twardowski

Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość,
o śmierci naszego pracownika
Pana Wiesława Rosy
w dniu 19 listopada 2021 roku.

Wyrazy najszczerszego współczucia Rodzinie składają:
Dyrekcja, Pracownicy,
Uczniowie i Rodzice
Szkoły Podstawowej nr 80
im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu
Pogrzeb odbędzie się 27 listopada 2021 roku o godz. 12.00 w Puszczykowie. Msza Święta w intencji Wiesława Rosy od Pracowników, Uczniów i Rodziców Szkoły Podstawowej nr 80 odbędzie się 19 lutego 2022 roku o godz. 18.00 w Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętej Rodziny w Poznaniu, ul. Promienista 131.

Wyjście do Portu Lotniczego – Ławica

27 października klasa 5b była na wycieczce w Porcie Lotniczym Ławica.  Zwiedzaliśmy terminal pasażerski, dostaliśmy wycieczkowe karty pokładowe przy stanowiskach check-in i mieliśmy okazję zapoznać się z zasadami obowiązującymi w trakcie kontroli bezpieczeństwa. Byliśmy również w hali odlotów, gdzie dostaliśmy miły i słodki poczęstunek. Do kolejnych atrakcji należały: boarding przy wyjściu do samolotu oraz przejażdżka autokarem po płycie lotniska. Ogromne wrażenie zrobiły na nas wozy strażackie w strażnicy Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej oraz startujące i lądujące samoloty, wśród których znalazł się również samolot rządowy z premierem na pokładzie.

 

 

Aleksandra Ratajewska

Vb przy wozie Straży Granicznej w Porcie Lotniczym Ławica

Uczniowie Vb w wozie strażackim na Ławicy