AKTUALNOŚCI

Wyjście styczniowe w ramach projektu ,,Dla błękitnego nieba"

Kolejne pomiary za nami! Tym razem pogoda bardziej nam dopisała. Uczestnicy, posługując się czujnikami jakości powietrza, zapisali na kartach wyników, wartości wymaganych parametrów. Ocenili warunki pogodowe. Zliczyli samochody, które przejechały w trakcie wykonywania pomiarów, jak również ilość widocznych kominów, z których wylatywał dym. Inna grupa w celu dokonania późniejszego pomiaru pasywnego, umieściła powierzchnię badawczą, posmarowaną wcześniej gliceryną, na drzewach zlokalizowanych w pobliżu wytypowanych stanowisk. Za miesiąc, podczas kolejnego wyjścia, obliczymy średnią arytmetyczną ilości kropek (zabrudzeń) z 4 losowo wybranych kwadracików, znajdujących się w obrębie powierzchni badawczej. Celem projektu #dlabłękitnegonieba, w którym nasza szkoła bierze udział jest aktywne zaangażowanie uczniów
w proces badawczy, obejmujący zbiór, analizę i interpretację wybranych parametrów fizykochemicznych, związanych z jakością powietrza atmosferycznego, popularyzacja wiedzy
w zakresie zmian klimatycznych. Nauka przez zabawę jest najskuteczniejsza!

 

#dlablekitnegonieba

Ewa Schwarz