Galeria portetów mam wykonanych przez uczniów znajduje się w zakładce GALERIA
Szanowni Rodzice,

wyraziliście Państwo wolę przysłania dzieci na konsultacje z nauczycielami na terenie szkoły. Proszę o wypełnienie ankiety i przesłanie jej skanu oraz podpisanych oświadczeń na pocztę internetową szkoły sp80poznan@gmail.com (w tytule proszę napisać „Konsultacje”) lub wrzucenie dokumentów do przygotowanej skrzynki na korespondencję z napisem KONSULTACJE w przedsionku szkoły do czwartku 28 maja 2020 roku. 
Dyrektor szkoły po weryfikacji ankiet i w porozumieniu z organem prowadzącym przekaże informację (telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem dziennika elektronicznego) o decyzji dotyczącej przyjęcia dziecka na konsultacje w szkole w czasie reżimu sanitarnego.
W piątek 29 maja 2020 roku zostanie przesłany harmonogram konsultacji.
Uczniowie korzystający z konsultacji na terenie szkoły biorą także udział w zdalnym kształceniu na odległość.
Jednocześnie informuję, że w przypadku podjęcia przez Państwa decyzji o posłaniu dziecka na konsultacje w szkole w terminie późniejszym niż 1 czerwca, należy o tym fakcie poinformować Dyrektora Szkoły , co najmniej jeden dzień przed planowaną datą konsultacji. Wraz z tą informacją należy przesłać skany ankiety oraz podpisane oświadczenia (w tytule prosimy wpisać Konsultacje) lub wrzucić do skrzynki na korespondencję w przedsionku szkoły. 

z poważaniem
Aldona Rożnowska
Dyrektor szkoły
Poznań, dnia 19 maja 2020 r. 
Szanowni Rodzice,

przekazuję Państwu dokumenty, z którymi należy zapoznać się przed podjęciem decyzji o powrocie dziecka do szkoły na zajęcia opiekuńczo- wychowawcze, w trakcie trwania pandemii COVID-19:

1.PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 80 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W OKRESIE PANDEMII COVID-19
2. OŚWIADCZENIA RODZICÓW
3. ANKIETA

Po zapoznaniu się z treścią dokumentów proszę o przesłanie zwrotne na adres poczty szkoły sp80poznan@gmail.com skanu ankiety i podpisanych oświadczeń (w tytule prosimy wpisać ŚWIETLICA) lub przygotowane dokumenty, w zaklejonej opisanej hasłem ŚWIETLICA kopercie proszę o wrzucenie do skrzynki na korespondencję w przedsionku szkoły.
Prosimy o przesłanie odpowiedzi do 25 maja 2020r
Dyrektor szkoły po weryfikacji ankiet i w porozumieniu z organem prowadzącym przekaże informację (telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem dziennika elektronicznego) o decyzji dotyczącej przyjęcia dziecka na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w szkole w czasie reżimu sanitarnego. 
Jednocześnie informuję, że w przypadku podjęcia przez Państwa decyzji o posłaniu dziecka na zajęcia w szkole w terminie późniejszym niż 1 czerwca, należy o tym fakcie poinformować Dyrektora Szkoły na 3 dni przed planowaną datą powrotu dziecka do placówki. Wraz z tą informacją należy przesłać skany ankiety oraz podpisane oświadczenia (w tytule prosimy wpisać ŚWIETLICA) lub wrzucić do skrzynki na korespondencję w przedsionku szkoły. 

Z poważaniem
Aldona Rożnowska
Dyrektor szkoły

Wyniki Międzynarodowego Konkursu Matematycznego „KANGUR 2018”

Do tegorocznej edycji konkursu zgłosiło się w Naszej Szkole 42 uczniów: 2 z klas I, 5 z klas II, 16 z klas III, 6 z klas IV, 5 z klas V, 7 z  klas VI i 1 z klas VII.

Przypomnę, że konkurs „Kangur” w szkole podstawowej odbywał się w trzech kategoriach: „Żaczek” – kl.I - II, „Maluch” – kl.III-IV, „Beniamin” – kl.V-VI i „Kadet” – kl. VII. Każdy, kto chciał wziąć w nim udział, musiał uzyskać zgodę swoich rodziców/opiekunów i wpłacić wpisowe  w wysokości 9 zł.

Ponieważ karty odpowiedzi nie są sprawdzane w szkole, tylko odsyłane do regionalnych organizatorów, oczekiwanie na wyniki trwa zazwyczaj około sześciu tygodni.

W każdej z kategorii można było maksymalnie zdobyć różną liczbę punktów. I tak w kategorii „Żaczek” było to 105 pkt., „Maluch” – 120 pkt., „Beniamin” – 150 pkt i  „Kadet” – 150 pkt .


Na gratulacje zasłużyli uczniowie, którzy zdobywając odpowiednią liczbę punktów zostali wyróżnieni:

Stanisław Kalinowski z klas pierwszych,

Wojciech Neumann, Nikodem Barełkowski, Michał Kalinowski z klas trzecich,

Antoni Kruk, Dawid Stempniak z klas czwartych,

Wojciech Kamiński z klas piątych,

Antoni Neumann, Weronika Woźniak, Aleksandra Marcinek z klas szóstych,

Mateusz Stałanowski z klas siódmych .


Ci uczniowie, na koniec roku, otrzymają od organizatora upominki-niespodzianki.

GRATULACJE

 

Więcej informacji na temat konkursu i zadań znajduje się na stronie: www.kangur-mat.pl.


Szkolny Koordynator

Martyna Goślińska