AKTUALNOŚCI

Wyzwanie sztuki - Światowy Dzień Sztuki w SP80

Wyzwanie Sztuki - Światowy Dzień Sztuki w SP80 - dzieci przy pracy
 
Z okazji Światowego Dnia Sztuki, uczniowie klas 3a, 3b, świetlicy oraz przedszkola podjęli wyzwanie edukacyjne w ramach Projektu Edukacyjnego - "Zabawa sztuką" - realizowanego przez Przedszkole nr 9 "Pod Sosenką" w Siemianowicach Śląskich przez p. Dagmarę Drabik. Celem wyzwania jest propagowanie sztuki w korelacji z kluczowymi założeniami pedagogiki. Wyzwanie Sztuki jest zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej oraz podstawowymi kierunkami polityki oświatowej. Patronat honorowy nad projektem objęło Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak. Odkrywając nowe talenty oraz rozwijając wiarę we własne możliwości stworzyliśmy nowe dzieła, czerpiąc inspirację z Wielkich Mistrzów Światowego Malarstwa : H. Herve Tulleta, F, Kahlo,  J.Pollocka oraz V van Gogha.
 
 
 
Ewelina Reut
Beata Ruszkowska
Weronika Ziarnek
Natalia Kutzner