Galeria portetów mam wykonanych przez uczniów znajduje się w zakładce GALERIA
Szanowni Rodzice,

wyraziliście Państwo wolę przysłania dzieci na konsultacje z nauczycielami na terenie szkoły. Proszę o wypełnienie ankiety i przesłanie jej skanu oraz podpisanych oświadczeń na pocztę internetową szkoły sp80poznan@gmail.com (w tytule proszę napisać „Konsultacje”) lub wrzucenie dokumentów do przygotowanej skrzynki na korespondencję z napisem KONSULTACJE w przedsionku szkoły do czwartku 28 maja 2020 roku. 
Dyrektor szkoły po weryfikacji ankiet i w porozumieniu z organem prowadzącym przekaże informację (telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem dziennika elektronicznego) o decyzji dotyczącej przyjęcia dziecka na konsultacje w szkole w czasie reżimu sanitarnego.
W piątek 29 maja 2020 roku zostanie przesłany harmonogram konsultacji.
Uczniowie korzystający z konsultacji na terenie szkoły biorą także udział w zdalnym kształceniu na odległość.
Jednocześnie informuję, że w przypadku podjęcia przez Państwa decyzji o posłaniu dziecka na konsultacje w szkole w terminie późniejszym niż 1 czerwca, należy o tym fakcie poinformować Dyrektora Szkoły , co najmniej jeden dzień przed planowaną datą konsultacji. Wraz z tą informacją należy przesłać skany ankiety oraz podpisane oświadczenia (w tytule prosimy wpisać Konsultacje) lub wrzucić do skrzynki na korespondencję w przedsionku szkoły. 

z poważaniem
Aldona Rożnowska
Dyrektor szkoły
Poznań, dnia 19 maja 2020 r. 
Szanowni Rodzice,

przekazuję Państwu dokumenty, z którymi należy zapoznać się przed podjęciem decyzji o powrocie dziecka do szkoły na zajęcia opiekuńczo- wychowawcze, w trakcie trwania pandemii COVID-19:

1.PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 80 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W OKRESIE PANDEMII COVID-19
2. OŚWIADCZENIA RODZICÓW
3. ANKIETA

Po zapoznaniu się z treścią dokumentów proszę o przesłanie zwrotne na adres poczty szkoły sp80poznan@gmail.com skanu ankiety i podpisanych oświadczeń (w tytule prosimy wpisać ŚWIETLICA) lub przygotowane dokumenty, w zaklejonej opisanej hasłem ŚWIETLICA kopercie proszę o wrzucenie do skrzynki na korespondencję w przedsionku szkoły.
Prosimy o przesłanie odpowiedzi do 25 maja 2020r
Dyrektor szkoły po weryfikacji ankiet i w porozumieniu z organem prowadzącym przekaże informację (telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem dziennika elektronicznego) o decyzji dotyczącej przyjęcia dziecka na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w szkole w czasie reżimu sanitarnego. 
Jednocześnie informuję, że w przypadku podjęcia przez Państwa decyzji o posłaniu dziecka na zajęcia w szkole w terminie późniejszym niż 1 czerwca, należy o tym fakcie poinformować Dyrektora Szkoły na 3 dni przed planowaną datą powrotu dziecka do placówki. Wraz z tą informacją należy przesłać skany ankiety oraz podpisane oświadczenia (w tytule prosimy wpisać ŚWIETLICA) lub wrzucić do skrzynki na korespondencję w przedsionku szkoły. 

Z poważaniem
Aldona Rożnowska
Dyrektor szkoły

XIV Międzyszkolny Konkurs Matematyczny dla klas V Dzielnicy Grunwald

Dnia 26 kwietnia 2018 roku odbył się  w naszej szkole XIV Międzyszkolny Konkurs Matematyczny dla klas V DZielnicy Grunwald.

Celem niniejszym konkursu było:

            - upowszechnianie wiedzy matematycznej,

            - rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów,

            - motywowanie ucznió uzdolnionych matematycznie do rozszerzania swoich umiejętności,

            - umożliwienie uczniom przeżycia sukcesu,

            - wzmocnienie u uczniów poczucia własnej wartości,

            - stworzenie warunków do uzyskania informacji o matematycznych osiagnięciach uczniów w skali dzielnicy.

Konkurs przebiegał w trzech etapach. Pierwszy etap polegał na wyłonieniu wśród wszystkich uczniów klas V naszej szkoły trzech osób, które uzyskają najwyższy wynik. I tak w drugim etapie naszą szkołę reprezentowały następujace osoby:

Szymon Sierczyński z klasy 5a

Barbara Głów z klasy 5b

Tomasz Grygiel z klasy 5b

W drugim etapie spotkali się uczniowie z 9 zaprzyjaźnionych szkół podstawowych Dzielnicy Grunwald wśród, których były: SP nr 77, SP nr 69, SSP nr 1, SP nr 54, SP nr 4, SP nr 7, SP nr 90, SP nr 74, SP nr 88.

W ciągu 60 minut uczniowie musieli się zmierzyć z 20 zadaniami zamkniętymi. Do kolejnego i ostatniego etapu zakwalifikowało się zgodnie z regulaminem 12 osób.

W trzecim etapie uczniowie musieli rozwiązać 5 zadań otwartych. Następnie musiała odbyć się dogrywka. Po burzliwych naradach i bardzo wyrównanej walce komisja ogłosiła zwycięzców i są to:

                                                     I. Szjbel Tymon

                                                     II. Bembnista Mikołąj

                                                     III. Kowalski Kacper

Jeszcze raz gratulejemy zwycięzcom, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział i życzymy sukcesów w dalszej karierze uczniowskiej. Zapraszamy nowych, odważnych, uczniów do udziału w kolejnej edycji konkursu w przyszłym roku szkolnym.

 

Organizatorki konkursu:

Martyna Goślińska

Dominika Groberska

Joanna Ostrowska

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.