AKTUALNOŚCI

XIV Międzyszkolny Konkurs Matematyczny dla klas V Dzielnicy Grunwald

Dnia 26 kwietnia 2018 roku odbył się  w naszej szkole XIV Międzyszkolny Konkurs Matematyczny dla klas V DZielnicy Grunwald.

Celem niniejszym konkursu było:

            - upowszechnianie wiedzy matematycznej,

            - rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów,

            - motywowanie ucznió uzdolnionych matematycznie do rozszerzania swoich umiejętności,

            - umożliwienie uczniom przeżycia sukcesu,

            - wzmocnienie u uczniów poczucia własnej wartości,

            - stworzenie warunków do uzyskania informacji o matematycznych osiagnięciach uczniów w skali dzielnicy.

Konkurs przebiegał w trzech etapach. Pierwszy etap polegał na wyłonieniu wśród wszystkich uczniów klas V naszej szkoły trzech osób, które uzyskają najwyższy wynik. I tak w drugim etapie naszą szkołę reprezentowały następujace osoby:

Szymon Sierczyński z klasy 5a

Barbara Głów z klasy 5b

Tomasz Grygiel z klasy 5b

W drugim etapie spotkali się uczniowie z 9 zaprzyjaźnionych szkół podstawowych Dzielnicy Grunwald wśród, których były: SP nr 77, SP nr 69, SSP nr 1, SP nr 54, SP nr 4, SP nr 7, SP nr 90, SP nr 74, SP nr 88.

W ciągu 60 minut uczniowie musieli się zmierzyć z 20 zadaniami zamkniętymi. Do kolejnego i ostatniego etapu zakwalifikowało się zgodnie z regulaminem 12 osób.

W trzecim etapie uczniowie musieli rozwiązać 5 zadań otwartych. Następnie musiała odbyć się dogrywka. Po burzliwych naradach i bardzo wyrównanej walce komisja ogłosiła zwycięzców i są to:

                                                     I. Szjbel Tymon

                                                     II. Bembnista Mikołąj

                                                     III. Kowalski Kacper

Jeszcze raz gratulejemy zwycięzcom, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział i życzymy sukcesów w dalszej karierze uczniowskiej. Zapraszamy nowych, odważnych, uczniów do udziału w kolejnej edycji konkursu w przyszłym roku szkolnym.

 

Organizatorki konkursu:

Martyna Goślińska

Dominika Groberska

Joanna Ostrowska

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.