Drodzy Rodzice,

            W związku z wydarzeniami mającymi miejsce w warszawskim Wawrze, chcielibyśmy Państwa uspokoić.  W naszej szkole pod czujnym okiem wychowawców, każde najmniejsze wydarzenie świadczące o konflikcie między uczniami zostaje konsultowane zarówno psychologiem, pedagogiem jak i psychopedagogiem. Wszelkie nieprawidłowości staramy się rozwiązywać na bieżąco. Przede wszystkim rozmawiać, organizować warsztaty, prowadzić mediacje między skonfliktowanymi uczniami i czuwać.
          Jednakże zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc. Prosimy zgłaszać nam wszelkie obawy, nieprawidłowości i podejrzenia w związku z zachowaniem Państwa dzieci, czy też kolegów, koleżanek, które        z Państwa dziećmi dzielą wspólny czas szkolny. W przypadku naszych Dzieci nadgorliwość jest jak najbardziej wskazana i nie ma błahych problemów. Nawet jeśli wg. Państwa nie są warte uwagi, zawsze należy się upewnić    i konsultować z kadrą szkolnej pomocy psychologiczno- pedagogicznej i wychowawcami. Z pewnością przyczyni się to, do większej skuteczności naszych działań.

Kadra SP 80

XIV Międzyszkolny Konkurs Matematyczny dla klas V Dzielnicy Grunwald

Dnia 26 kwietnia 2018 roku odbył się  w naszej szkole XIV Międzyszkolny Konkurs Matematyczny dla klas V DZielnicy Grunwald.

Celem niniejszym konkursu było:

            - upowszechnianie wiedzy matematycznej,

            - rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów,

            - motywowanie ucznió uzdolnionych matematycznie do rozszerzania swoich umiejętności,

            - umożliwienie uczniom przeżycia sukcesu,

            - wzmocnienie u uczniów poczucia własnej wartości,

            - stworzenie warunków do uzyskania informacji o matematycznych osiagnięciach uczniów w skali dzielnicy.

Konkurs przebiegał w trzech etapach. Pierwszy etap polegał na wyłonieniu wśród wszystkich uczniów klas V naszej szkoły trzech osób, które uzyskają najwyższy wynik. I tak w drugim etapie naszą szkołę reprezentowały następujace osoby:

Szymon Sierczyński z klasy 5a

Barbara Głów z klasy 5b

Tomasz Grygiel z klasy 5b

W drugim etapie spotkali się uczniowie z 9 zaprzyjaźnionych szkół podstawowych Dzielnicy Grunwald wśród, których były: SP nr 77, SP nr 69, SSP nr 1, SP nr 54, SP nr 4, SP nr 7, SP nr 90, SP nr 74, SP nr 88.

W ciągu 60 minut uczniowie musieli się zmierzyć z 20 zadaniami zamkniętymi. Do kolejnego i ostatniego etapu zakwalifikowało się zgodnie z regulaminem 12 osób.

W trzecim etapie uczniowie musieli rozwiązać 5 zadań otwartych. Następnie musiała odbyć się dogrywka. Po burzliwych naradach i bardzo wyrównanej walce komisja ogłosiła zwycięzców i są to:

                                                     I. Szjbel Tymon

                                                     II. Bembnista Mikołąj

                                                     III. Kowalski Kacper

Jeszcze raz gratulejemy zwycięzcom, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział i życzymy sukcesów w dalszej karierze uczniowskiej. Zapraszamy nowych, odważnych, uczniów do udziału w kolejnej edycji konkursu w przyszłym roku szkolnym.

 

Organizatorki konkursu:

Martyna Goślińska

Dominika Groberska

Joanna Ostrowska

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.