Galeria portetów mam wykonanych przez uczniów znajduje się w zakładce GALERIA
Poznań, dnia 19 maja 2020 r. 
Szanowni Rodzice,

przekazuję Państwu dokumenty, z którymi należy zapoznać się przed podjęciem decyzji o powrocie dziecka do szkoły na zajęcia opiekuńczo- wychowawcze, w trakcie trwania pandemii COVID-19:

1.PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 80 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W OKRESIE PANDEMII COVID-19
2. OŚWIADCZENIA RODZICÓW
3. ANKIETA

Po zapoznaniu się z treścią dokumentów proszę o przesłanie zwrotne na adres poczty szkoły sp80poznan@gmail.com skanu ankiety i podpisanych oświadczeń (w tytule prosimy wpisać ŚWIETLICA) lub przygotowane dokumenty, w zaklejonej opisanej hasłem ŚWIETLICA kopercie proszę o wrzucenie do skrzynki na korespondencję w przedsionku szkoły.
Prosimy o przesłanie odpowiedzi do 25 maja 2020r
Dyrektor szkoły po weryfikacji ankiet i w porozumieniu z organem prowadzącym przekaże informację (telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem dziennika elektronicznego) o decyzji dotyczącej przyjęcia dziecka na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w szkole w czasie reżimu sanitarnego. 
Jednocześnie informuję, że w przypadku podjęcia przez Państwa decyzji o posłaniu dziecka na zajęcia w szkole w terminie późniejszym niż 1 czerwca, należy o tym fakcie poinformować Dyrektora Szkoły na 3 dni przed planowaną datą powrotu dziecka do placówki. Wraz z tą informacją należy przesłać skany ankiety oraz podpisane oświadczenia (w tytule prosimy wpisać ŚWIETLICA) lub wrzucić do skrzynki na korespondencję w przedsionku szkoły. 

Z poważaniem
Aldona Rożnowska
Dyrektor szkoły

XVIII MIĘDZYSZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI DLA UCZNIÓW KLAS 1-3

9 marca w bibliotece Szkoły Podstawowej nr 7 po raz osiemnasty odbył się finał Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego dla uczniów klas 1 -3.

Do rywalizacji o tytuł najlepszego recytatora zgłosiło się 6 szkół z dzielnicy Grunwald. Recytatorzy reprezentowali szkoły: SP 80, SP 74, SP 90, SP 4, SP 10, SP 69.

Finaliści przygotowali recytację wierszy różnych autorów poezji dziecięcej, najczęściej jednak interpretowali wiersze Wandy Chotomskiej. Atmosfera konkursu była bardzo podniosła, a na początku dało się odczuć lekką tremę wszystkich uczestników.

W jury 18 edycji konkursu zasiadły panie:
– pani Elżbieta Krygowska – Butlewska – ilustrator książek dla dzieci,
– pani Wiesława Hofman – nauczyciel języka polskiego,
– pani Magdalena Łagodzińska – wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 7
– pani Barbara Kulcenty – bibliotekarka Szkoły Podstawowej nr 7.

Tytuł najlepszego recytatora został przyznany w trzech poziomach: na poziomie klas I, na poziomie klas II i na poziomie klas III.

A oto laureaci XVIII finału:

Klasy I
I miejsce – Wojciech Bryś – Szkoła Podstawowa nr 10 i Natalia Czapracka – Szkoła Podstawowa nr 80
II miejsce – Natalia Olszanowska – Szkoła Podstawowa nr 74
III miejsce – Maria Wróblewska – Szkoła Podstawowa nr 90
Wyróżnienie: Stanisław Ignatiuk – Szkoła Podstawowa nr 69

Klasy II
I miejsce – Bruno Rohde – Szkoła Podstawowa nr 10
II miejsce – Marysia Wiercioch – Szkoła Podstawowa nr 7
III miejsce – Weronika Melosik – Szkoła Podstawowa nr 90

Klasy III
I miejsce – Zuzanna Wróbel – Szkoła Podstawowa nr 10
i Piotr Góra – Szkoła Podstawowa nr 7
II miejsce – Lucyna Jędrzejczak – Szkoła Podstawowa nr 4

Wszyscy laureaci otrzymali nagrody książkowe, zaś wszyscy uczestnicy konkursu pamiątkowe dyplomy i drobne upominki. Miłym akcentem było wręczenie przez panią ilustrator – Elżbietę Krygowską–Butlewską wszystkim recytatorom oraz ich nauczycielom i rodzicom pamiątkowych kartek z wykonanymi przez siebie przepięknymi rysunkami.


Informacja ze strony:
http://sp7poz.nazwa.pl/nowa/2018rok/03-2/xviii-miedzyszkolny-konkurs-recytatorski-dla-uczniow-klas-1-3/