AKTUALNOŚCI

XVIII Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Poznaniu

Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Poznaniu organizowany przez naszą szkołę osiągnął w tym roku szkolnym swą dojrzałość – wszak już po raz osiemnasty mogliśmy obserwować zmagania uczniów klas drugich. 

Można więc powiedzieć, że historia tego konkursu sięga początku naszego wieku. Wszystko zaczęło się od tego, że p. Magdalena Maciejewska, ówczesna wychowawczyni klas 1-3, zastanawiała się, w jaki sposób przeprowadzić ciekawe zajęcia o Poznaniu dla swoimi uczniów. Postanowiła zorganizować konkurs – i tak się zaczęło... Najpierw był to konkurs klasowy, później szkolny, aż w końcu międzyszkolny.

W tym roku do rywalizacji stanęły cztery trzyosobowe drużyny ze Szkoły Podstawowej nr 7, 80, 90 oraz ze Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1. Zadania konkursowe były bardzo urozmaicone – od takich, które polegały na odgadnięciu nazwy miejsca w Poznaniu po wypisanie jak największej liczby muzeów, teatrów czy pomników. Młodzi zawodnicy doskonale sobie radzili i zdobywali kolejne punkty. Wykazali się także wspaniałą znajomością gwary poznańskiej, czym zadziwili pilnie pracującą komisję konkursową w składzie:

Magdalena Jagodzińska – wicedyrektor SP 7, pomysłodawca konkursów dla uczniów klas 1-3;

Małgorzata Wolińska – konsultant z Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli;

Ewa Nowak – nauczyciel w SP 80, doradca metodyczny w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli;

Mariusz Polarczyk – wiceprezes Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania.

 

Po godzinnych zmaganiach przyszedł czas na podsumowania.

I miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 80 w składzie: Aniela Linka, Stanisław Kalinowski i Dawid Wawrzynkiewicz.

II miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 90.

III miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 7.

IV miejsce zajęła drużyna ze Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1.

Wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe dla siebie oraz dla szkoły. Nagrody wręczał p. Mariusz Polarczyk oraz p. Magdalena Maciejewska, która przygotowała oraz prowadziła konkurs.

Zwieńczeniem spotkania było okolicznościowe przedstawienie o zwiedzaniu Poznania przygotowane przez uczniów klasy IVb. Czas pełen wspaniałej rywalizacji, wykazywania się wielką wiedzą o naszym mieście, ale także czas radości i współdziałania dobiegł końca. Z pewnością uczestnicy konkursu mogliby być nie tylko w dalekiej, ale i w bliższej przyszłości doskonałymi przewodnikami po Poznaniu i nie straszne byłyby im nazwy ukryte w wierszu Jana Sztaudyngera:

 

Z samych nazw

Poezji spięcie krótkie:

Przez „Odskok” – „Przebieg”

Na „Śródkę”.

 

Jak się opędzić

Nazwom, człek nie wie –

„Sołacz”, „Jeżyce”,

Na „Chwaliszewie”.

 

Łapię te nazwy

Śmiechu przetakiem,

„Bocianka”, „Kozia”

I „Nad Wierzbakiem”.

 

„Podgórnik”, „Skośna”,

„Skryta” – ulice –

„Sporna”, „Spadzista”

i „Wierzbięcice”.

 

A sercu gości

Radość bezchmurna,

Że są prócz tego

„Mylna” i „Murna”.

 

Aż w końcu szczęście

„Przypadkiem” przyjdzie,

By „Kurzą Stopką”

Kwitnąć na „Wildzie”.

 

J. Sztaudynger, Rymarz ulic, w: Pieśni i pejzaże. Wiersze o Poznaniu i Wielkopolsce, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1981 (tekst za: http://fundacjakochaniapoznania.pl/wiersze-o-poznaniu-jan-sztaudynger-rymarz-ulic/)

 

 

Katarzyna Maciejewska

Ewa Szczepańska

 

Zdjęcia do obejrzenia w zakładce Galeria.