Galeria portetów mam wykonanych przez uczniów znajduje się w zakładce GALERIA
Poznań, dnia 19 maja 2020 r. 
Szanowni Rodzice,

przekazuję Państwu dokumenty, z którymi należy zapoznać się przed podjęciem decyzji o powrocie dziecka do szkoły na zajęcia opiekuńczo- wychowawcze, w trakcie trwania pandemii COVID-19:

1.PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 80 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W OKRESIE PANDEMII COVID-19
2. OŚWIADCZENIA RODZICÓW
3. ANKIETA

Po zapoznaniu się z treścią dokumentów proszę o przesłanie zwrotne na adres poczty szkoły sp80poznan@gmail.com skanu ankiety i podpisanych oświadczeń (w tytule prosimy wpisać ŚWIETLICA) lub przygotowane dokumenty, w zaklejonej opisanej hasłem ŚWIETLICA kopercie proszę o wrzucenie do skrzynki na korespondencję w przedsionku szkoły.
Prosimy o przesłanie odpowiedzi do 25 maja 2020r
Dyrektor szkoły po weryfikacji ankiet i w porozumieniu z organem prowadzącym przekaże informację (telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem dziennika elektronicznego) o decyzji dotyczącej przyjęcia dziecka na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w szkole w czasie reżimu sanitarnego. 
Jednocześnie informuję, że w przypadku podjęcia przez Państwa decyzji o posłaniu dziecka na zajęcia w szkole w terminie późniejszym niż 1 czerwca, należy o tym fakcie poinformować Dyrektora Szkoły na 3 dni przed planowaną datą powrotu dziecka do placówki. Wraz z tą informacją należy przesłać skany ankiety oraz podpisane oświadczenia (w tytule prosimy wpisać ŚWIETLICA) lub wrzucić do skrzynki na korespondencję w przedsionku szkoły. 

Z poważaniem
Aldona Rożnowska
Dyrektor szkoły

XVIII Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Poznaniu

Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Poznaniu organizowany przez naszą szkołę osiągnął w tym roku szkolnym swą dojrzałość – wszak już po raz osiemnasty mogliśmy obserwować zmagania uczniów klas drugich. 

Można więc powiedzieć, że historia tego konkursu sięga początku naszego wieku. Wszystko zaczęło się od tego, że p. Magdalena Maciejewska, ówczesna wychowawczyni klas 1-3, zastanawiała się, w jaki sposób przeprowadzić ciekawe zajęcia o Poznaniu dla swoimi uczniów. Postanowiła zorganizować konkurs – i tak się zaczęło... Najpierw był to konkurs klasowy, później szkolny, aż w końcu międzyszkolny.

W tym roku do rywalizacji stanęły cztery trzyosobowe drużyny ze Szkoły Podstawowej nr 7, 80, 90 oraz ze Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1. Zadania konkursowe były bardzo urozmaicone – od takich, które polegały na odgadnięciu nazwy miejsca w Poznaniu po wypisanie jak największej liczby muzeów, teatrów czy pomników. Młodzi zawodnicy doskonale sobie radzili i zdobywali kolejne punkty. Wykazali się także wspaniałą znajomością gwary poznańskiej, czym zadziwili pilnie pracującą komisję konkursową w składzie:

Magdalena Jagodzińska – wicedyrektor SP 7, pomysłodawca konkursów dla uczniów klas 1-3;

Małgorzata Wolińska – konsultant z Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli;

Ewa Nowak – nauczyciel w SP 80, doradca metodyczny w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli;

Mariusz Polarczyk – wiceprezes Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania.

 

Po godzinnych zmaganiach przyszedł czas na podsumowania.

I miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 80 w składzie: Aniela Linka, Stanisław Kalinowski i Dawid Wawrzynkiewicz.

II miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 90.

III miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 7.

IV miejsce zajęła drużyna ze Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1.

Wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe dla siebie oraz dla szkoły. Nagrody wręczał p. Mariusz Polarczyk oraz p. Magdalena Maciejewska, która przygotowała oraz prowadziła konkurs.

Zwieńczeniem spotkania było okolicznościowe przedstawienie o zwiedzaniu Poznania przygotowane przez uczniów klasy IVb. Czas pełen wspaniałej rywalizacji, wykazywania się wielką wiedzą o naszym mieście, ale także czas radości i współdziałania dobiegł końca. Z pewnością uczestnicy konkursu mogliby być nie tylko w dalekiej, ale i w bliższej przyszłości doskonałymi przewodnikami po Poznaniu i nie straszne byłyby im nazwy ukryte w wierszu Jana Sztaudyngera:

 

Z samych nazw

Poezji spięcie krótkie:

Przez „Odskok” – „Przebieg”

Na „Śródkę”.

 

Jak się opędzić

Nazwom, człek nie wie –

„Sołacz”, „Jeżyce”,

Na „Chwaliszewie”.

 

Łapię te nazwy

Śmiechu przetakiem,

„Bocianka”, „Kozia”

I „Nad Wierzbakiem”.

 

„Podgórnik”, „Skośna”,

„Skryta” – ulice –

„Sporna”, „Spadzista”

i „Wierzbięcice”.

 

A sercu gości

Radość bezchmurna,

Że są prócz tego

„Mylna” i „Murna”.

 

Aż w końcu szczęście

„Przypadkiem” przyjdzie,

By „Kurzą Stopką”

Kwitnąć na „Wildzie”.

 

J. Sztaudynger, Rymarz ulic, w: Pieśni i pejzaże. Wiersze o Poznaniu i Wielkopolsce, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1981 (tekst za: http://fundacjakochaniapoznania.pl/wiersze-o-poznaniu-jan-sztaudynger-rymarz-ulic/)

 

 

Katarzyna Maciejewska

Ewa Szczepańska

 

Zdjęcia do obejrzenia w zakładce Galeria.