Galeria portetów mam wykonanych przez uczniów znajduje się w zakładce GALERIA
Szanowni Rodzice,

wyraziliście Państwo wolę przysłania dzieci na konsultacje z nauczycielami na terenie szkoły. Proszę o wypełnienie ankiety i przesłanie jej skanu oraz podpisanych oświadczeń na pocztę internetową szkoły sp80poznan@gmail.com (w tytule proszę napisać „Konsultacje”) lub wrzucenie dokumentów do przygotowanej skrzynki na korespondencję z napisem KONSULTACJE w przedsionku szkoły do czwartku 28 maja 2020 roku. 
Dyrektor szkoły po weryfikacji ankiet i w porozumieniu z organem prowadzącym przekaże informację (telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem dziennika elektronicznego) o decyzji dotyczącej przyjęcia dziecka na konsultacje w szkole w czasie reżimu sanitarnego.
W piątek 29 maja 2020 roku zostanie przesłany harmonogram konsultacji.
Uczniowie korzystający z konsultacji na terenie szkoły biorą także udział w zdalnym kształceniu na odległość.
Jednocześnie informuję, że w przypadku podjęcia przez Państwa decyzji o posłaniu dziecka na konsultacje w szkole w terminie późniejszym niż 1 czerwca, należy o tym fakcie poinformować Dyrektora Szkoły , co najmniej jeden dzień przed planowaną datą konsultacji. Wraz z tą informacją należy przesłać skany ankiety oraz podpisane oświadczenia (w tytule prosimy wpisać Konsultacje) lub wrzucić do skrzynki na korespondencję w przedsionku szkoły. 

z poważaniem
Aldona Rożnowska
Dyrektor szkoły
Poznań, dnia 19 maja 2020 r. 
Szanowni Rodzice,

przekazuję Państwu dokumenty, z którymi należy zapoznać się przed podjęciem decyzji o powrocie dziecka do szkoły na zajęcia opiekuńczo- wychowawcze, w trakcie trwania pandemii COVID-19:

1.PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 80 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W OKRESIE PANDEMII COVID-19
2. OŚWIADCZENIA RODZICÓW
3. ANKIETA

Po zapoznaniu się z treścią dokumentów proszę o przesłanie zwrotne na adres poczty szkoły sp80poznan@gmail.com skanu ankiety i podpisanych oświadczeń (w tytule prosimy wpisać ŚWIETLICA) lub przygotowane dokumenty, w zaklejonej opisanej hasłem ŚWIETLICA kopercie proszę o wrzucenie do skrzynki na korespondencję w przedsionku szkoły.
Prosimy o przesłanie odpowiedzi do 25 maja 2020r
Dyrektor szkoły po weryfikacji ankiet i w porozumieniu z organem prowadzącym przekaże informację (telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem dziennika elektronicznego) o decyzji dotyczącej przyjęcia dziecka na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w szkole w czasie reżimu sanitarnego. 
Jednocześnie informuję, że w przypadku podjęcia przez Państwa decyzji o posłaniu dziecka na zajęcia w szkole w terminie późniejszym niż 1 czerwca, należy o tym fakcie poinformować Dyrektora Szkoły na 3 dni przed planowaną datą powrotu dziecka do placówki. Wraz z tą informacją należy przesłać skany ankiety oraz podpisane oświadczenia (w tytule prosimy wpisać ŚWIETLICA) lub wrzucić do skrzynki na korespondencję w przedsionku szkoły. 

Z poważaniem
Aldona Rożnowska
Dyrektor szkoły

Z wizytą w Domu Dziecka nr 2 w Poznaniu

          Stowarzyszenie Rodzin Katyńskich po raz kolejny zaprosiło nas do Domu Dziecka nr 2 w Poznaniu przy ul. Pamiątkowej, byśmy na wieczorze świąteczno-noworocznym, który corocznie organizuje dla podopiecznych tego Domu, wystąpili z przedstawieniem jasełkowym. Uczniowie kl. IIIa oraz Kółka Biblijnego kl. IV i V z radością odpowiedzieli na to szczególne wezwanie.

          Ze względu na dość znaczną odległość od szkoły, oraz na wieczorową porę, uczniom i ich opiekunom towarzyszyła także grupa rodziców. Już w progu Domu Dziecka witał nas osobiście Pan Dyrektor Wojciech Walczak. Takie bezpośrednie i szczere powitanie zdecydowanie ośmieliło naszych artystów. Nasz występ uznaliśmy za bardzo udany – świadczyły o tym pochwały jakie dzieci otrzymały  od wszystkich widzów. Aktorzy dali z siebie wszystko, a w zamian otrzymali gromkie brawa.

           Po części oficjalnej nastąpiła miła przerwa. Członkowie Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich zaprosili wszystkich na słodki poczęstunek! Chwilę później dorośli i dzieci wspólnie kolędowali. Na pianinie przygrywał nam sam Pan Dyrektor.

Było nam niezmiernie miło kiedy przy pożegnaniu zapraszano nas na kolejne, przyszłoroczne występy…

           Koniecznie należy jeszcze dodać, że kontakty naszej Szkoły zarówno z Domem Dziecka nr 2 w Poznaniu jak i ze Stowarzyszeniem Rodzin Katyńskich trwają już wielu lat i pokazują, że warto być otwartym na potrzeby innych, i że naprawdę tak niewiele trzeba by sprawić radość zarówno sobie jak i innym.

 

                                                                           Ewa Szczepańska

                                                                           Alina Muszyńska

                                                                           Martyna Goślińska