AKTUALNOŚCI

Zagrożenia z sieci - wykład dla rodziców

W ramach programu "Szkoła wolna od narkotyków i przemocy" 13 maja 2019 miał miejsce wykład dla rodziców uczniów naszej szkoły, poprowadzony przez aspiranta Mariusza Fabisiaka z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, dotyczący zagrożeń dla dzieci płynących z użytkowania Internetu i roli rodzica w bezpiecznym korzystaniu z sieci. Mowa była również o niebezpieczeństwach związanych z narkotykami i innymi substancjami psychoaktywnymi.