AKTUALNOŚCI

Zakresy wymagań wojewódzkich konkursów przedmiotowych – rok szkolny 2022/2023

Komunikat Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie wymagań stawianych uczestnikom wojewódzkich konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2022/2023

W związku z Zarządzeniem nr 110.1.29.2021 z dnia 20 czerwca 2022 r. dotyczącym organizacji 10 Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w roku szkolnym 2022/2023, Wielkopolski Kurator Oświaty przekazuje do publicznej wiadomości obszary wymaganej wiedzy, zakresy oczekiwanych umiejętności oraz wykazy literatury pomocnej w przygotowaniu się do udziału w wojewódzkich konkursach przedmiotowych.

 

Konkursy organizowane są w oparciu o regulaminy, które zostaną ogłoszone w terminie późniejszym. Załączone opracowania, w miarę upływającego czasu, mogą być aktualizowane i uzupełniane do 31 sierpnia 2022 r. Dlatego prosimy o śledzenie informacji o ewentualnych aktualizacjach zakresów wymagań ogłaszanych na stronie Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

 

Więcej informacji tutaj: https://ko.poznan.pl/rodzice_uczniowie/konkursy_olimpiady_turnieje/konkursy_przedmiotowe/2022/07/zakresy-wymagan-wojewodzkich-konkursow-przedmiotowych-rok-szkolny-20222023/