AKTUALNOŚCI

Zaproszenie do Międzyszkolnego Konkursu Angielskiej Piosenki Świątecznej

Szkoła Podstawowa nr 80 im. K. Makuszyńskiego w Poznaniu

serdecznie zaprasza uczniów klas 1-3 Szkoły Podstawowej

do wzięcia udziału

w Międzyszkolnym Konkursie

Angielskiej Piosenki Świątecznej

Christmas Carol Contest

dnia 8 grudnia 2023 r. w auli Szkoły.

 

Kandydaci do Konkursu zostaną wyłonieni w drodze eliminacji wewnątrzszkolnych

21 listopada br.

 

Szczegóły w zakładce STREFA KONKURSOWA >>>

 

organizatorki:

Maria Bobrowska

Sara Klonowska