Zaproszenie klas pierwszych w roku szkolnym 2017/18


Serdecznie zapraszam rodziców uczniów

klas pierwszych

w roku szkolnym 2017/2018

na spotkanie organizacyjne do auli

Szkoły Podstawowej nr 80 w Poznaniu

13 czerwca 2017 roku o godz. 17:00

                                                 Dyrektor Szkoły

Harmonogram powrotu uczniów do stacjonarnej nauki w szkołach

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas I-III - aktualizacja