AKTUALNOŚCI

Zarządzenie Dyrektora dotyczące rekrutacji uzupełniającej do klas pierwszych

Treść zarządzenia w zakładce REKRUTACJA. Przejdź tutaj>>>