Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych - wrzesień 2021

Pobierz pliki

ZEBRANIE RADY RODZICÓW


ZAPRASZAMY

NA ZEBRANIE RADY RODZICÓW,

KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ 10.04.2017 r

O GODZ.16:30 W AULI SZKOLNEJ.

PROSIMY O LICZNE PRZYBYCIE.


                                                                                                               PREZYDIUM RADY RODZICÓW