Harmonogram powrotu uczniów do stacjonarnej nauki w szkołach

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas I-III - aktualizacja


Zebranie Rady Rodziców

Dnia 11 lutego 2019 r. o godz. 17:00 odbędzie się zebranie Rady Rodziców.