Harmonogram powrotu uczniów do stacjonarnej nauki w szkołach

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas I-III - aktualizacja


Życzenia wielkanocne


Zdrowych, spokojnych

Świąt Wielkanocnych,

pełnych nadziei i miłości,

pogodnego nastroju

oraz najwspanielszych spotkań

wśród rodziny i przyjaciół

życzy

Dyrekcja oraz Grono Pedagogiczne