ZASADY OCENIANIA

JĘZYK ANGIELSKI
PRZYRODA
BIOLOGIA
GEOGRAFIA
JĘZYK POLSKI
JĘZYK NIEMIECKI
HISTORIA
WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
MATEMATYKA
CHEMIA
FIZYKA
INFORMATYKA
PLASTYKA
WYCHOWANIE FIZYCZNE
RELIGIA