Obchody Jubileuszu 50-lecia szkoły  - piątek 15.11.2013r.