Obchody Jubileuszu 50-lecia szkoły  - sobota16.11.2013r.