Szanowni Rodzice,
przypominamy, że 6 kwietnia rozpoczyna się rekrutacja do klas pierwszych. Wnioski o przyjęcie do szkoły są dostępne na stronie Nabór2020. W wyjątkowych sytuacjach można je pobrać w portierni szkoły w godzinach od 8.00 do 12.00. Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez
kandydata warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym trwa do 27 kwietnia 2020r drogą elektroniczną. Szczegółowe informacje znajdują się na naszej zakładce REKRUTACJA.

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 26 marca 2020 r.dotycząca próbnego egzaminu ósmoklasisty

Pobierz pliki

Zarządzenie Nr 26 2019/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 80 im Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu

z dnia 25 marca 2020 r.

w sprawie organizacji realizacji zadań oświatowych szkoły w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 493) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zarządzam, co następuje:

1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, tj. od 25 marca 2020 roku do 10 kwietnia 2020 roku realizacja zadań szkoły odbywa się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 
2. Informacja o sposobie i trybie realizacji zadań Szkoły Podstawowej nr 80 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
3. Zarządzenie wchodzi w życie 25 marca 2020 roku.


Z poważaniem
Aldona Rożnowska
dyrektor szkoły
Szanowni Rodzice, Nauczyciele, Uczniowie,

na chwilę obecną rodzice i uczniowie (tak wynika z Państwa relacji) nie mają możliwości przesyłania załączników do nauczycieli poprzez moduł Wiadomości.

Po rozpoznaniu sytuacji okazało się, że takiej mozliwości nie mają uczniowie i rodzice.

Na chwilę obecną osobom zainteresowanym serdecznie polecam korzystanie z rozwiązania: moduł Zadania domowe (sprawdzone, działa). Narzędzie to szczegółowo opisano pod adresem:


https://portal.librus.pl/rodzina/artykuly/jak-odsylac-zadania-domowe-w-synergii -- opis dla rodzica, ucznia


https://portal.librus.pl/szkola/artykuly/zadania-domowe-w-synergii-przewodnik -- opis dla nauczyciela

Warunkiem koniecznym do odesłania przez ucznia pliku z zadaniem jest zdefiniowanie tego wymagania podczas zadawania zadania przez nauczyciela.
W razie niepowodzeń prosimy o kontakt.
Szkolni Administratorzy Librus
20.03.2020
Родителям наших иностранных учеников

Из-за распространения коронавируса школьное обучение продолжается дистанционно. Преподаватели в электронном журнале Librus предоставляют детям материалы и задания по различным предметам. Чтобы ученики не понесли никаких потерь из-за обязательного закрытия школы, мы предлагаем ежедневное общение по электронному журналу. Если вы используете приложение Librus, то файли не открываются, вы также не видите информаций. Нужно войти через сайт www.librussynergia / SP80 / Rodzina / ввести логин, затем пароль. Затем запоминаем пароль. Каждый раз нужно входить этим способом. Если кто-то забудет логин, его можно получить у администратора. Пишите мне, я передам информацию. 

Если у вас появятся какие- нибудь трудности, пишите, пожалуйста замдиректору по электронной почте: lidia.matyja.sp80@gmail.com

С уважением
Lidia Matyja
17.03.2020
Szanowni Państwo,

w związku z ogłoszeniem przez Prezesa Rady Ministrów stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce, w trosce o zdrowie Państwa, Uczniów oraz pracowników Szkoły Podstawowej nr 80 w Poznaniu począwszy od dnia 17 marca br. do odwołania prosimy o załatwianie spraw wyłącznie w formie korespondencyjnej lub telefonicznej.
W przypadku korespondencji tradycyjnej prosimy kierować ją na adres: Szkoła Podstawowa nr 80 im. Kornela Makuszyńskiego 60-137 Poznań, ul. Pogodna 84
W przypadku korespondencji elektronicznej prosimy kierować ją na adres: sp80poznan@gmail.com lub poprzez dziennik elektroniczny po zalogowaniu się na komputerze na stronie www.librus.synergia.pl
W wyjątkowych/pilnych sprawach można kontaktować się telefonicznie w dniach 19, 23 i 25 marca 2020 roku w godzinach od 7.30 do 12.00 korzystając z numeru telefonu 61 861 05.24.
W tych dniach pracownicy szkoły pełnią w niej dyżur.
O wszelkich zmianach będziemy informować za pośrednictwem strony internetowej.
Z poważaniem
Aldona Rożnowska
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 80 w Poznaniu
13.03.2020
Szanowni Rodzice, Uczniowie i Nauczyciele,

Zawieszenie zajęć w szkole od 11 marca do 25 marca 2020 roku nie oznacza dni wolnych od nauki. Na zebraniu Rady Pedagogicznej w dniu 11 marca 2020 roku nauczyciele ustalili, że będą przekazywali materiały do własnej pracy w domu poprzez e-dziennik. Wynika to z troski o prawidłową realizację podstawy programowej i przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty.
Wszyscy nauczyciele są gotowi do zdalnej pracy. Środkiem komunikacji jest e-dziennik Librus Synergia.
Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl dostępne są e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.


pozdrawiam wszystkich i życzę zdrowia
z poważaniem
Aldona Rożnowska
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 80
10.03.2020
Szanowni Rodzice, uczniowie
Szkoły Podstawowej nr 80
im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu
ul. Pogodna 84

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 80 w Poznaniu zgodnie z rekomendacją organu prowadzącego Miasta Poznań z dnia 10 marca 2020 roku dotyczącą rozprzestrzeniania się koronawirusa zawiesza zajęcia dydaktyczne i wychowawczo-opiekuńcze w szkole od 11 do 25 marca 2020 roku.

Z poważaniem
Aldona Rożnowska
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 80 w Poznaniu
Drodzy rodzice.
Pomimo szczególnej sytuacji trwa nabór do oddziału przedszkolnego do dnia 24 marca 2020 r. Wnioski proszę składać drogą elektroniczną poprzez stronę Nabór2020, a szczegółowe informacje znajdują się na naszej zakładce REKRUTACJA.
Wnioski o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej: od 6 kwietnia do 27 kwietnia 2020 r. są dostępne na stronie Nabór2020.
W wyjątkowych sytuacjach można pobrać druki w portierni szkoły w godzinach od 8.00 do 12.00.

Podsumowanie konkursu plastycznego dla świetlic szkolnych „100. rocznica Powstania Wielkopolskiego 1918-1919”

Gratulacje, wyrazy uznania dla młodych artystów i podziękowania dla ich opiekunów, a przede wszystkim wiele pozytywnych wrażeń towarzyszyło uroczystemu podsumowaniu konkursu plastycznego dla świetlic szkolnych „100. rocznica Powstania Wielkopolskiego 1918-1919”. Na finał konkursu, który odbył się 20 lutego 2019 r. w naszej Szkole na Pogodnej, licznie przybyli przedstawiciele grup świetlicowych ze swoimi nauczycielami, aby zwiedzić wystawę, zagłosować na najciekawszą pracę w ramach Nagrody Publiczności oraz obejrzeć okolicznościowe przedstawienie przygotowane przez uczniów klas drugich naszej Szkoły. Przygotowane na konkurs 44 grupowe plakaty wykonane różnymi technikami były niezwykle ciekawe, twórcze, w interesujący, często oryginalny sposób przybliżały tematykę Powstania Wielkopolskiego. W artystyczne działania zaangażowało się przeszło 200 dziewczynek i chłopców oraz 52 nauczycieli z dwudziestu pięciu szkolnych świetlic z terenu Poznania i Wielkopolski. Członkowie jury mieli niezwykle trudne zadanie i po gorącej dyskusji wyłonieni zostali zwycięzcy:

 

-        I miejsce – świetlica ze Szkoły Podstawowej Da Vinci w Poznaniu (praca nr 25),

-        II miejsce – grupa 1 ze świetlicy w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Tomyślu (praca nr 8),

-        III miejsce – grupa 1 ze świetlicy w Szkole Podstawowej nr 2 im. Teofili z Działyńskich Szołdrskiej-Potulickiej w Kórniku (praca nr 17),

-        Wyróżnienie w konkursie oraz Nagroda Publiczności – świetlica ze Szkoły Podstawowej nr 80 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu (praca nr 11).

 

Laureaci konkursu otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe dla swoich świetlic, a wszystkie grupy świetlicowe – pamiątkowe dyplomy. Nauczyciele przygotowujący uczniów do udziału w konkursie uhonorowani zostali podziękowaniami za zainspirowanie uczniów do kreatywnego i twórczego działania.

Serdecznie dziękuję wszystkim zaangażowanym w realizację konkursu osobom, dzięki którym pamięć o Powstaniu Wielkopolskim pozostaje wciąż żywa.

Zapraszam do obejrzenia galerii zdjęć prac konkursowych oraz fotograficznej relacji z uroczystego podsumowania konkursu.

 

W imieniu organizatora – Szkoły Podstawowej nr 80 w Poznaniu,
Ewa Nowak

 

Pozostałe zdjęcia z gali rozdania nagród w galerii.

______________________________________________________________________________________________

 

Szkoły uczestniczące w konkursie plastycznym dla świetlic szkolnych
„100. rocznica Powstania Wielkopolskiego 1918-1919”

NUMER PRACY

NAZWA SZKOŁY

21

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Romualda Traugutta w Poznaniu

 

14

Szkoła Podstawowa nr 9 im. doktora Franciszka Witaszka w Poznaniu

Grupa 1

28

Szkoła Podstawowa nr 9 im. doktora Franciszka Witaszka w Poznaniu

Grupa 2

4

Szkoła Podstawowa nr 9 im. doktora Franciszka Witaszka w Poznaniu

Grupa 3

6

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Zofii Nałkowskiej w Poznaniu

 

30

Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi
im. Bohaterów Monte Cassino w Poznaniu

Grupa 1

31

Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi
im. Bohaterów Monte Cassino w Poznaniu

Grupa 2

13

ZS nr 8 Szkoła Podstawowa nr 69 im. Jarogniewa Drwęskiego w Poznaniu

Grupa 1

29

ZS nr 8 Szkoła Podstawowa nr 69 im. Jarogniewa Drwęskiego w Poznaniu

Grupa 2

11

Szkoła Podstawowa nr 80 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu

 

3

Szkoła Podstawowa nr 90 im. hr. Władysława Zamoyskiego w Poznaniu

Grupa 1

12

Szkoła Podstawowa nr 90 im. hr. Władysława Zamoyskiego w Poznaniu

Grupa 2

10

Zespół Szkół Specjalnych nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu

 

9

Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Zawsze razem" w Poznaniu

 

25

Szkoła Podstawowa Da Vinci w Poznaniu

 

1

Szkoła Podstawowa im. Onufrego Kopczyńskiego w Czerniejewie

Grupa 1

2

Szkoła Podstawowa im. Onufrego Kopczyńskiego w Czerniejewie

Grupa 2

44

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Granowie im. Powstańców Wielkopolskich
w Granowie

Grupa 1

42

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Granowie im. Powstańców Wielkopolskich
w Granowie

Grupa 2

35

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Granowie im. Powstańców Wielkopolskich
w Granowie

Grupa 3

32

Szkoła Podstawowa im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Iłówcu

Grupa 1

36

Szkoła Podstawowa im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Iłówcu

Grupa 2

37

Szkoła Podstawowa im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Iłówcu

Grupa 3

17

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Teofili z Działyńskich Szołdrskiej-Potulickiej w Kórniku

Grupa 1

15

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Teofili z Działyńskich Szołdrskiej-Potulickiej w Kórniku

Grupa 2

39

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Teofili z Działyńskich Szołdrskiej-Potulickiej w Kórniku Grupa 3

5

Zespół Szkół w Luboniu

 

38

Szkoła Podstawowa w Łopuchowie

 

8

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Tomyślu

Grupa 1

7

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Tomyślu

Grupa 2

27

Szkoła Podstawowa nr 4 im. UNICEF w Obornikach

Grupa 1

41

Szkoła Podstawowa nr 4 im. UNICEF w Obornikach

Grupa 2

23

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich w Puszczykowie

Grupa 1

24

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich w Puszczykowie

Grupa 2

26

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich w Puszczykowie

Grupa 3

20

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich w Puszczykowie

Grupa 4

19

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich w Puszczykowie

Grupa 5

16

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Pyszącej

 

43

Szkoła Podstawowa nr 1 im. W. Bogusławskiego w Suchym Lesie

 

34

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie

Grupa 1

33

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie

Grupa 2

18

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Swarzędzu

 

40

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Brzechwy w Swarzędzu

 

22

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza w Szamotułach

 Wszystkie prace do obejrzenia tutaj.