Instrukcja logowania do systemu Synergia dla rodziców i uczniów
1. Wpisujemy w przeglądarkę internetową adres rodzina.librus.pl.
2. Wybieramy fioletowy przycisk LIBRUS Synergia i klikamy Zaloguj.
3. Logujemy się danymi otrzymanymi w szkole (konto Synergia) na fioletowym formularzu.

Generowanie nowego hasła dla konta "Uczeń"

Każdy rodzic na swoim koncie Synergia (konto rodzica) może wygenerować nowe hasło dla ucznia (górne menu -> Uczeń -> Informacje -> Konto ucznia). W tym miejscu widoczny jest również login konta ucznia. Czynności tej nie można dokonać z poziomu aplikacji mobilnej zainstalowanej np. na telefonie. 

Przypominamy, że najważniejsze informacje o uczniu można przeglądać również za pomocą aplikacji Librus dla rodziców i uczniów.
Z aplikacji można korzystać na smartfonach i tabletach oraz przez przeglądarkę internetową na portalu Librus Rodzina. Jest to alternatywny sposób dostępu do informacji zawartych na koncie w dzienniku elektronicznym LIBRUS Synergia. Jest to usługa świadczona przez firmę Librus i wymaga założenia Konta LIBRUS oraz powiązania go z kontem z systemu Synergia, co opisaliśmy szczegółowo tutaj. Nie jest to oczywiście obowiązkowe i nadal możecie logować się do dziennika Synergia jak dotychczas – loginem i hasłem do konta Synergia (otrzymanymi od szkoły).