Instrukcja logowania do systemu Synergia dla rodziców i uczniów
1. Wpisujemy w przeglądarkę internetową adres rodzina.librus.pl.
2. Wybieramy fioletowy przycisk LIBRUS Synergia i klikamy Zaloguj.
3. Logujemy się danymi otrzymanymi w szkole (konto Synergia) na fioletowym formularzu.
Przy pierwszym logowaniu należy uzupełnić dane w Ustawieniach (górne menu na czarnym pasku -> Ustawienia -> Dane konta użytkownika). Wpisujemy tam swoje imię i nazwisko oraz e-mail. To bardzo ułatwia szkole kontakt z Państwem.
Poniżej link do poradnika instalacji Librus na telefonach i tabletach:

INSTRUKCJE W JĘZYKU UKRAIŃSKIM, BIAŁORUSKIM I ROSYJSKIM