OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW SP80

David odnosi sukcesy w Knockout Art League

2023-11-02 10:27:53

 

David z dyplomamiNasz uczeń David Nevkypily z klasy 6o kolejny raz odniósł sukces w zawodach Knockout Art League. Uczestniczył w kategorii wiekowej: dzieci starsze (12-13 lat), w kategorii wagowej do 42 kg.

Rywalizacja odbywała się w systemie pucharowym, na przeciw siebie na macie staje dwóch zawodników, wygrywa osoba która decyzją sędziów uzyska więszką ilość punktów w trakcie walki z zawodnikiem. W pierwszej kolejności oceniane jest:

  1. Zasób technik Muay Thai
  2. Jeśli zasób technik jest na tym samym poziomie oceniana jest poprawność wykonanych technik,
  3. Jeśli techniki są wykonywane na tym samym poziomie oceniana jest dynamika wykonywanych technik.

Gratulujemy wytrwałości i sukcesu!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyplom

Dyplom

« powrót