OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW SP80

NIKE CZUWAŁA, WIENIEC LAUROWY PRZYZNANY…

2016-12-17 20:56:51

o wynikach konkursu mitologicznego

 

 

Mitologia nie jest piętą Achillesa uczniów klas V i VI, którzy 25.05.2016r. brali udział w Szkolnym Konkursie Mitologicznym. Dzielnie zmierzyli się z zadaniami dotyczącymi kultury starożytnej, wykazali się znajomością losów bogów greckich i bohaterów takich jak Herakles, Prometeusz, Syzyf czy Odys. Świetnie poradzili sobie też z wyjaśnianiem frazeologizmów.

Uczestnicy zachowali olimpijski spokój i nikogo nie ogarnął paniczny strach. Czytanie mitologii greckiej i uważanie na lekcjach polskiego nie okazało się syzyfową pracą, ponieważ na podium stanęło aż sześcioro najlepszych. Serdecznie gratuluję laureatom, którzy otrzymali nagrody i dyplomy oraz szóstki z języka polskiego

 

Wieniec laurowy, czyli I miejsce należy do Zuzanny Tomczak z klasy VIb.

II miejsce – Mateusz Stałanowski z klasy Vb

III miejsce ex aequo: Zofia Luleczka z klasy VIa

Marcjanna Smagała z klasy Vb

Julia Sikorska z klasy Vb

Krzysztof Sikora z klasy Vb

 

Wyrazy uznania!!!

Aleksandra Ratajewska

« powrót