OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW SP80

ZBIÓRKA MAKULATURY - POSUMOWANIE

2015-11-15 15:37:20

Zbiórka makulatury odbywała się w formie całorocznego konkursu międzyklasowego.

Celem konkursu były:

- edukacja ekologiczna w zakresie segregacji odpadów i wykorzystania surowców wtórnych,
- integracja społeczności szkoły wokół problemów ochrony środowiska oraz podejmowanie działań służących ochronie przyrody,
- kształtowanie postawy gospodarności i troski o mienie szkoły poprzez podejmowanie działań przynoszących dochód finansowy.


Zbiórkę prowadziliśmy we współpracy z firmą recyklingową SURDRAMED, która skupuje od nas makulaturę w cenie 240 złotych za tonę.


Od września 2014 roku do połowy czerwca 2015 zebraliśmy razem ponad 9,5 tony makulatury, co oznacza, że uratowaliśmy przed wycięciem 162 drzewa. Zysk finansowy wynosi 2087 złotych (bez ostatniego ważenia kontenera). Pieniądze te przeznaczone są na potrzeby szkoły, m.in. na zakup laptopów.


Wyniki konkursu są następujące:


« powrót