OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW SP80

Konkurs przyrodniczy

2016-06-05 11:19:21

27 listopada 2015 roku odbył się etap szkolny V Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego dla uczniów szkół podstawowych.

Przystąpiło do niego 12 uczniów z klas piątych i szóstych. Uczestnicy musieli odpowiedzieć między innymi na pytania dotyczące kierunków geograficznych, budowy układu oddechowego człowieka, sąsiadów Polski. 


Do etapu rejonowego zakwalifikował się uczeń, który zdobył co najmniej 75% punktów, czyli 30 punktów- najbliżej tego wyniku była uczennica klasy 6b - Ewelina Bartkowiak, której wynik okazał się nieznacznie niższy.


 

Joanna Biegańska

« powrót