SP80 - Kolorowy plac dla dzieciaków Raszyna      V.10
W ramach zgłoszonego projektu zamierzamy:
1. Przebudować istniejący plac, uporządkować i uzyskać nowe tereny zielone oraz zmienić nawierzchnię i wymienić wyeksploatowane urządzenia do zabawy i rekreacji. Na placu będą umieszczone urządzenia adresowane do różnych grup wiekowych.
2. Dokonać korekty kształtu placu zabaw oraz budowy nowych chodników i ławek. Obecna forma opłotowania stwarza zagrożenie dla użytkowników i elementami wsporczymi mocno ogranicza użytkowanie placu. Projekt zakłada montaż nowego ogrodzenia.
3. Zwiększyć bezpieczeństwo gry w piłkę nożną młodszych uczniów, zmieniając nawierzchnię, stawiając bramki wraz ogrodzeniem. Mini boisko to wyjście naprzeciw oczekiwaniom dzieci z klas 1-4, które użytkują nieutwardzone miejsce dla potrzeb gry w piłkę. Teren ten będzie utwardzony w formie sztucznej trawy i ogrodzony pełnym płotem. Od strony płotu graniczącego z osiedlem Raszyn w celu ograniczenia lotu piłki zostaną zamontowane piłkochwyty.
4. Zrekultywować trawniki, dokonać nowych nasadzeń krzewów izolacyjnych, zadbać o istniejącą zieleń.
5. Na fragmencie asfaltowego boiska wybudować „zieloną oazę” z drzewem, trawą i kilkupoziomowymi ławkami. Będzie to idealne miejsce do prowadzenia lekcji na zewnątrz jak również odpoczynku i relaksu w zacienionym miejscu.
6. Zmodernizowć teren okalający śmietnik, zadbać o otaczającą go zieleń, posadzić nowe drzewa.
Głosowanie w PBO22 potrwa od 1 października do 22 października do godz. 12:00 (w południe).

Jak głosować?