DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019


1 listopada (czwartek) – Wszystkich Świętych – dzień wolny od zajęć dydaktycznych i opiekuńczych;
2 listopada (piątek) – zapewnienie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, dzień wolny od zajęć dydaktycznych;
24 grudnia (poniedziałek) – zapewnienie zajęć opiekuńczo-wychowawczych;
27 grudnia (czwartek) – zapewnienie zajęć opiekuńczo-wychowawczych;
28 grudnia (piątek) – zapewnienie zajęć opiekuńczo-wychowawczych;
31 grudnia (poniedziałek) – zapewnienie zajęć opiekuńczo-wychowawczych;
1  stycznia (wtorek) – dzień wolny od zajęć dydaktycznych i opiekuńczych;
15 kwietnia(egzamin ósmoklasisty) – zapewnienie zajęćopiekuńczo-wychowawczych
16 kwietnia (egzamin ósmoklasisty) – zapewnienie zajęćopiekuńczo-wychowawczych
17 kwietnia (egzamin ósmoklasisty) – zapewnienie zajęćopiekuńczo-wychowawczych
18 kwietnia (czwartek), – zapewnienie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, dzień wolny od zajęć dydaktycznych;
19 kwietnia (piątek) – zapewnienie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, dzień wolny od zajęć dydaktycznych;
23 kwietnia (wtorek) – zapewnienie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, dzień wolny od zajęć dydaktycznych;
1 maja (środa) – Święto Pracy - dzień wolny od zajęć dydaktycznych i opiekuńczych;
2 maja (czwartek) – zapewnienie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, dzień wolny od zajęć dydaktycznych;
3 maja (piątek) – Święto Konstytucji 3 Maja – dzień wolny od zajęć dydaktycznych i opiekuńczych;
20 czerwca (czwartek) – Boże Ciało – dzień wolny od zajęć dydaktycznych i opiekuńczych


Podstawa prawna – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego