KALENDARZ ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZYCH, FERII SZKOLNYCH I PRZERW ŚWIĄTECZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

1. Rok szkolny 2019/2020: 02.09.2019 r. - 31.08.2020 r.
2. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze: 02.09.2019 r. - 26.06.2020 r.
3. Zajęcia dydaktyczne:
I półrocze od 02.09.2019 r. do 24.01.2020 r.
II półrocze od 10.02.2019 r. do 26.06.2020 r
4. Zimowa przerwa świąteczna: 23.12.2019 r. - 01.01.2020 r.
5. Ferie zimowe: 27.01.2020 r. - 07.02. 2020 r.
6. Wiosenna przerwa świąteczna:  09.04.2020 - 14.04.2020 r.
8. Egzamin ósmoklasisty klas VIII - 21.04.2020 r. o godz. 9:00 j.polski
                                                        22.04.2020 r. o godz. 9:00 matematyka
                                                        23.04.2020 r. o godz. 9:00 j. obcy nowożytny
                          Termin dodatkowy: 01. 06.2020 r.o godz. 11:00 j.polski
                                                        02.06.2020 r. o godz. 11:00 matematyka
                                                        03.06.2020 r. o godz. 11:00 j. obcy nowożytny
8. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych:  26.06.2020 r.

9. Ferie letnie: 27.06.2020 - 31.08.2020 r.