KALENDARZ ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZYCH, FERII SZKOLNYCH I PRZERW ŚWIĄTECZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

1. Rok szkolny 2017/2018: 03.09.2018 r. - 31.08.2019 r.
2. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze: 03.09.2018r. - 21.06.2019r.
3. Zajęcia dydaktyczne:
I półrocze od 03.09. 2018r. do 13.01.2019 r.
II półrocze od 28.01.2018 r. do 21.06.2019 r
4. Zimowa przerwa świąteczna: 23.12.2018 - 31.12.2018 r.
5. Ferie zimowe: 14.01.2019 - 27.01. 2019 r.
6. Wiosenna przerwa świąteczna:  18.04.2019 - 23.04.2019 r
7. Sprawdziany wewnątrzszkolne:
testy kl. I - III -  od połowy maja 2019 r.
testy kl. IV - VI -  do połowy czerwca 2018 r.
testy kl. VII - VIII/ testy próbne klas VIII - grudzień- styczeń 2019 r.
8. Egzamin ósmoklasisty klas VIII - 15.04.2019 r. o godz. 9:00 j.polski
                                                        16.04.2019 r. o godz. 9:00 matematyka
                                                        17.04.2019 r. o godz. 9:00 j. obcy nowożytny
                          Termin dodatkowy: 03. 06.2019 r.o godz. 11:00 j.polski
                                                        04.06.2019 r. o godz. 11:00 matematyka
                                                        05.06.2019 r. o godz. 11:00 j. obcy nowożytny
8. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych:  19.06.2019 r.
Klasy 1-3 - godz. 8.00
Klasy 4-6 - godz. 9.30
Klasy 7-8 - godz. 11.30
9. Ferie letnie: 21.06.2019 - 31.08.2019 r.