KALENDARZ ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZYCH, FERII SZKOLNYCH I PRZERW ŚWIĄTECZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

1. Rok szkolny 2023/2024: 01.09.2023 r. - 31.08.2024 r.
2. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze: 04.09.2023 r. - 21.06.2024 r.
3. Zajęcia dydaktyczne:
I półrocze od 04.09.2023 r. do 31.01.2024 r.
II półrocze od 01.02.2024 r. do 21.06.2024 r
4. Zimowa przerwa świąteczna: 23.12.2023 r. - 01.01.2024 r.
5. Ferie zimowe: 12.02.2024 r. - 23.02.2024 r.
6. Rekolekcje: (data będzie podana w terminie późniejszym)
7. Wiosenna przerwa świąteczna:  28.03.2024 - 02.04.2024 r.
8. Próba egzaminu: (data będzie podana w terminie późniejszym)
9. Egzamin ósmoklasisty klas VIII - 14.05.2024 r. o godz. 9:00 j.polski
                                                        15.05.2024 r. o godz. 9:00 matematyka
                                                        16.05.2024 r. o godz. 9:00 j. obcy nowożytny
10. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych:  21.06.2024 r.
11. Ferie letnie: 24.06.2024 - 31.08.2024 r.