TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

13.09.2023 r. - Zebranie inaugurujące rok szkolny 2023/2024
15.11.2023 r. - Informacja dotyczące egzaminów ósmoklasisty, Wyniki diagnozy wstępnej,
                        Sprawy klasowe;
13.12.2023 r. - Poinformowanie o ocenach, Kiermasz świąteczny, Sprawy klasowe;
7.02.2024 r. - Wywiadówki, Sprawy klasowe;
8.05.2024 r. - Poinformowanie o przewidywanych ocenach niedostatecznych i możliwościach
                      ich poprawy, Komunikaty dotyczące egzaminów ósmoklasisty, Sprawy klasowe;
5.06.2024 r. - Podsumowanie pracy, Sprawy klasowe;