TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

10.09.2018 r. - Zebranie inaugurujące rok szkolny 2018/201
                                                     17:00 - Oddział przedszkolny
17.09.2018 r. - Zebranie inaugurujące rok szkolny 2018/201
                                                    17:00 - klasy I-III
                                                      17:00 - klasy IV (aula)
                                                      18:00 - kl. IV - VIII
22.10.2018 r. - Konsultacje nauczycieli z rodzicami
                                                     17:00 - 19:00 - wszystkie oddziały
19.11.2018 r. - Zebrania śródsemestralne
                                                     17:30 - Oddział przedszkolny, kl. I - III
                                                     17:00 - kl. IV - VIII
17.12.2018 r. - Konsultacje nauczycieli z rodzicami
                                                     17:00 - 19:00 - wszystkie oddziały
10.01.2019 r. - Zebrania podsumowujące I półrocze 2018/2019
                                                       17:30 - kl. IV - VIII
                                                      17:00 - Oddział przedszkolny, kl. I - III       
11.03.2019 r. - Konsultacje nauczycieli z rodzicami
                                                      17:00 - 19:00 - wszystkie oddziały 
08.04.2019 r. - Konsultacje nauczycieli z rodzicami
                                                      17:00 - 19:00 - wszystkie oddziały  
13.05.2019 r. - Zebrania śródsemestralne 
                                                        17:00 - Oddział przedszkolny, kl. I - III
                                                        17:00 - kl. IV - VIII

03.12.2018 r - podanie proponowanych ocen za I półrocze - klasy I-VIII
13.05.2019 r. -podanie proponowanych ocen na koniec roku szkolnego - klasy I-VIII