TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

09.09.2019 r. - Zebranie inaugurujące rok szkolny 2019/2020
                                                     
07.10.2019 r. - Zebrania śródsemestralne
                                                     
09.12.2019 r. - Zebrania śródsemestralne
                                                     
23.01.2020 r. - Zebrania podsumowujące I półrocze 2019/2020
                                                       
16.04.2020 r. - Zebrania śródsemestralne
                                                       
18.05.2020 r. - Zebrania śródsemestralne
                                                     
11.06.2020 r. - Zebrania podsumowujące II półrocze 2019/2020
                                                       

XX.XX.2019 r - podanie proponowanych ocen za I półrocze - klasy I-VIII
XX.XX.2020 r. -podanie proponowanych ocen na koniec roku szkolnego - klasy I-VIII