PRZYDZIAŁ SAL I WYCHOWAWSTW

NauczycielWychowawstwoPrzedmiotSala
Tomasz Niedzielski - Dyrektor- język polski -
Elżbieta Hakowska Puchalska – Wicedyrektor-edukacja wczesnoszkolna /świetlica-
Marlena Gajewska-Młynarczykoddział przedszkolny wychowanie przedszkolne15
Justyna Żukowskaoddział przedszkolny wychowanie przedszkolne15
Maria Gmerek-Ochockaklasa 1a edukacja wczesnoszkolna14
Ewa Szczepańskaklasa 2a wychowanie przedszkolne11
Dorota Pietrzykklasa 2bedukacja wczesnoszkolna12
Bronisława Kaźmierczakklasa 3aedukacja wczesnoszkolna 13
Joanna Ostrowskaklasa 4amatematyka104
Joanna Kalupaklasa 4bjęzyk polski106
Maria Bobrowskaklasa 4cjęzyk angielski105
Anna Szymczakklasa 5ainformatyka/zajęcia komputerowe 102
Dorota Szukałaklasa 5bmuzyka/plastyka 101
Jakub Brzostowskiklasa 5cwychowanie fizyczne016
Piotr Czaparaklasa 6ahistoria / historia i społeczeństwo/ wiedza o społeczeństwie205
Katarzyna Małecka klasa 6bjęzyk angielski204
Joanna Biegańskaklasa 7a przyroda/biologia/geografia 213
Aleksandra Ratajewskaklasa 7bjęzyk polski103
Łukasz Kucharskiklasa 8ajęzyk polski 203
Dorota Michniewskaklasa 8bmatematyka202
Katarzyna Maciejewska-religia -
ks. Szymon Jakób-religia-
Jacek Wasielewski-religia-
Małgorzata Piątek-wychowanie fizycznesala
gimnastyczna
Aneta Waszkowiak-fizyka
Magdalena Jęchorek-chemia/biologia
Renata Mytko-język angielski
Mirosława Konieczna-język niemiecki
Teresa Stadnik-wychowanie do życia w rodzinie
Marta Krajewska-doradztwo zawodowe, pedagog
Adam Jeziorski-technika
Zbigniew Macudziński-biblioteka01
-edukacja dla bezpieczeństwa
td>-zajęcia rewalidacyjne
Lucyna Fabrowska -Cieślak-wychowawca świetlicy05
Ewa Nowak-wychowawca świetlicy05
Lidia Matyja-wychowawca świetlicy05
Anna Szymczak-wychowawca świetlicy-
Hanna Siniarska-pedagog/logopeda20
Agnieszka Klement-Wyleżyńska-psycholog109