KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

„Szkoła bezpieczna, skuteczna, przyjazna”
Koncepcja Pracy Szkoły to dokument, który precyzuje kierunek jej funkcjonowania oraz określa obszary działalności, na które będzie położony szczególny nacisk. 

Dowiedzą się Państwo jak szkoła ma się rozwijać, jakie działania będą podejmowane w celu osiągnięcia wyznaczonego obrazu szkoły, jej funkcji i zadań, które przed nią stoją.

Hasło streszcza główne zadania szkoły w dziedzinie nauczania i wychowania. Ich celem jest kształtowanie dobrego, wrażliwego, mądrego człowieka przygotowanego do przyszłych ról życiowych.
„Szkoła bezpieczna, skuteczna, przyjazna.”