PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY

Mądrym być to wielka sztuka, ale dobrym znacznie większa." 
(Kornel Makuszyński) 
Chociaż podstawowym zadaniem każdej szkoły jest edukacja młodego pokolenia, jednak równie istotną funkcją jest wspieranie rodziców w wychowywaniu dzieci. Dlatego jednym z istotnych dokumentów jest Program Wychowawczy Szkoły.

Obok charakterystyki szkoły, jako środowiska, w którym dokonują się procesy wychowawcze, znajdziecie tu Państwo szereg informacji na temat celów działalności wychowawczej szkoły, promowanych wartości, form i metod ich kształtowania. 

W programie  określone są także powinności szkoły w zakresie wychowania, w tym uroczystości szkolne, kółka zainteresowań, konkursy itp. .