DLA RODZICA

Jak możemy zapewnić dziecku dobry start w klasie I – wskazówki dla rodziców


1. ZADBAJMY O POZYTYWNE NASTAWIENIE DZIECKA DO SZKOŁY. Rozmawiajmy z dzieckiem o szkole. Ukazujmy jej dobre strony. Opowiadajmy o swoich pozytywnych szkolnych doświadczeniach. Wspierajmy działania nauczyciela.

2. PRZYGOTUJMY DZIECKU KĄCIK DO NAUKI. Wspólnie z dzieckiem przygotujmy w domu miejsce do nauki. Razem kupmy tornister i przybory szkolne. Zadbajmy też o higienę pracy dziecka. Starajmy się, aby zadanie domowe odrabiane było o stałej porze (po uprzednim odpoczynku po powrocie ze szkoły). Regularnie kontrolujmy zeszyty, towarzyszmy podczas odrabiania zadań.

3. SPRAWDŹMY STAN ZDROWIA DZIECKA. Dobry stan zdrowia jest warunkiem sukcesów w nauce. Sprawdźmy, czy dziecko ma dobry słuch i wzrok. O przewlekłych chorobach, jakichkolwiek dysfunkcjach, informujmy wychowawcę klasy. Pomoże to w dostosowaniu wymagań do indywidualnych możliwości dziecka.

4. WYRABIAJMY SAMODZIELNOŚĆ. Nie wyręczajmy dziecka w czynnościach, które jest w stanie wykonać samodzielnie. Bądźmy cierpliwi – pozwólmy mu próbować i ćwiczyć. Jednym z przejawów dojrzałości szkolnej jest umiejętność samodzielnego ubrania się, umycia, korzystania z toalety, spożywania posiłków, przygotowania miejsca zabawy i nauki, a także sprzątania po sobie.

5. STAWIAJMY DZICKU WYMAGANIA NA MIARĘ JEGO MOŻLIWOŚCI. Koncentrujmy się bardziej na postępach, których dziecko stale dokonuje, niż na ocenach. Chwalmy za starania. Gdy dziecku idzie gorzej, podpowiadajmy, co i w jaki sposób może poprawić, zachęcajmy do większej ilości ćwiczeń.

6. USPRAWNIAJMY RĘKĘ DZIECKA. Zachęcajmy dziecko do częstego rysowania, kolorowania obrazków, wyklejania, kalkowania, wycinania, klejenia, lepienia z plasteliny. Sprawne ręce ułatwią naukę pisania. 

7. ROZWIJAJMY ZAINTERESOWANIE KSIĄŻKĄ – Czytajmy dziecku. Czytajmy książkę wiele razy, gdy dziecko się tego domaga, odwiedzajmy księgarnie, sięgajmy po nowe książki.

8. UŁATWIAJMY DZIECKU NAWIĄZYWANIE PRZYJAŹNI Z NOWYMI KOLEGAMI. W miarę możliwości stwarzajmy dziecku warunki do wspólnej zabawy z rówieśnikami – wychodźmy z nim na plac zabaw, organizujmy dziecięce uroczystości z okazji imienin czy urodzin. Zachęcajmy dziecko do uczestnictwa w wycieczkach klasowych, wyjściach do kina, teatru. To dobre formy integrujące zespół klasowy, wypróbowane sposoby, aby dziecko poczuło się w szkole pewniej.

Agnieszka Klement-Wyleżyńska
psycholog szkolny