PLANY LEKCJI ZDALNYCH KLAS 1-3

Kolor żółty na planie oznacza lekcję online

PLAN LEKCJI ZDALNYCH KLAS 4-8

Kolor żółty na planie oznacza lekcję online

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z TEAMS W NAUCE ZDALNEJ

  • Najlepiej pobierz program/aplikację Microsoft Teams na swój komputer/urządzenie przenośne. Poniżej link do strony pobierania:

Można korzystać z Teams bez instalacji, poprzez przeglądarkę (wtedy mamy możliwość korzystać z programów Office takich jak Word, Excell czy PowerPoint). 
   
    Wpisujemy adres: 
    i logujemy się jak poniżej.

  • Program powinien sam się uruchomić po instalacji i pokaże się okienko logowania.
Wpisujemy login: login_ucznia_Librus@sp80.poznan.pl
Login będzie wyglądał następująco: 1234567u@sp80.poznan.pl, gdzie1234567u zastąpimy loginem ucznia Librus, posiadanym przez każdego ucznia.

  • Pojawi się okienko do wpisania hasła. Wpisujemy hasło: Zdalniesp80 dla korzystających z Teams po raz pierwszy. 
(uczniowie, którzy brali udział w nauczaniu zdalnym w poprzednim roku szkolnym posiadają zmienione już      własne hasło - nalezy wpisać to własne; w przypadku zagubienia proszę zwrócić się do szkolnego Administratora Librus z prośbą o zresetowanie hasła; hasło po zresetowaniu to: Zdalniesp80)

  • Następnie program poprosi nas o utworzenie własnego hasła, którego będziemy używać do logowania do Teams.
  • Po zalogowaniu możemy rozpocząć korzystanie z programu.

INSTRUKCJE KORZYSTANIA Z PROGRAMU